Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 14/8566

 
Carsten Nielsen

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 12-06-2014

Godkendt.