Nr.9 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 13/18406

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager. 

Sagsfremstilling og økonomi

Sag vedr. parkeringsforholdene i Nivå Havn forventes behandlet i Plan- og Klimaudvalget i januar/februar 2014.


Næste års mødedatoer i Forretningsudvalget for Nivå Havn vil pga. kommunalvalget først være fastlagt i slutningen af 2013.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

1.      At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 26-11-2013

Orienteringen taget til efterretning.