Nr.7 - Orientering fra havnefogeden

Sagsnr.: 13/18393

 

Beslutningstema

Under dette punkt orienterer havnefogeden om arbejder, begivenheder og ideer i og omkring havnen. 

Sagsfremstilling og økonomi

Orkanen der ramte Danmark den 28. oktober 2013 var meget nådig ved havnen. Skaderne var minimale set i forhold til, at der blev målt de højeste vindhastigheder nogensinde registeret på dansk grund.


Skaderne begrænser sig til tre til fire pæle, der enten er knækket eller trukket skæve. Derudover er nogle fortøjningsringe blevet revet ud af broerne, vandforsyningen til A-broen er blevet revet over og der er et par tagsten på servicebygningen, der skal rettes.


Skader på bådene begrænser sig til nogle forsegl, sprayhoods og vinterafdækninger, der er blæst i stykker. Et par både fik nogle kraftige knubs.


Følgende er foretaget på havnen siden sidste møde i Forretningsudvalget: 

 • Kontinuerlig reparation af broer
 • Tilmelding til vinteropbevaring er udsendt
 • Indsamling af betonklodser fra sommerparkeringen
 • Opstilling af mastestativer
 • vilkårlig udlægning af bådstativer på P-arealerne
 • Opmåling og endelig placering af bådstativer
 • Fælles bådoptagning den 12. og 29. oktober 2013, samt den 1-2. november 2013
 • Opkrævninger af ventelistegebyr for 2013 er udsendt
 • Servicebygningens varmeanlæg/ventilation er omstillet til vinterdrift
 • Diverse reparationer efter orkanen er udbedret
 • Broer er sprøjtet mod alger
 • Bjergning af anduvningsbøje, indsejlingsbøjer samt sideafmærkninger
 • Arbejdet med den nye spunsvæg ved fritidsfiskerne er afsluttet
 • Betonklodser er opstillet til beskyttelse af både, som står yderligt langs vejen,
 • I forbindelse med opsætning af ny bom ved havnekontoret, er der aftalt møde med leverandøren vedr. opsætning
 • Vandslangerne på broerne er indsamling og vandledningerne er tømt
 • Dykker er bestilt til eftersyn af kæder der holder flydebroerne
 • Der er foretaget general oprydning på havnen for vinteren samt affald er kørt bort

Efter bådoptagningen er den foreløbige optælling pr. 13. november 2013

174 både på land, 28 har forladt havnen for vinteren, 32 både ligger tilbage i vandet.


Endelig optælling vil foreligge inden mødet den 26. november 2013. 

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

1.      At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 26-11-2013

Havnefogeden orienterede yderligere om, at en beboerforening har kontaktet ham og tilbudt, at Nivå Havn kan få vaskemaskiner stillet til rådighed. Havnefogeden anbefaler, at køkken i servicebygning tages ned og vaskemaskiner opsættes i stedet. Køkkenet kan efterfølgende reetableres, hvis det ikke er succes med vaskeri.

  

Havnefogeden orienterede om arbejdet med udskiftning af molehoveder. Der foreligger et nyt tilbud på en ny løsning. Forretningsudvalget ønsker, at en ekstern rådgiver inddrages til bedømmelse af de indkomne løsningsforslag og tilbud.


Orienteringen taget til efterretning.