Nr.6 - Fundraising af midler til "oprustning" af Nivå Havn til klimaforandringerne

Sagsnr.: 13/41833

 

Beslutningstema

Forretningsudvalget for Nivå Havn skal drøfte forslag fra medlem af Forretningsudvalget for Nivå Havn om mulighed for fundraising af midler til "oprustning" af Nivå Havn til klimaforandringerne.


Sagsfremstilling og økonomi

Medlem af Forretningsudvalget for Nivå Havn Jørgen Winston Rasmussen har ønsket, at Forretningsudvalget skal drøfte følgende:


Nokkens stensætning er dimensioneret som inderhavn, så den er udsat for de hyppigere kraftige storme. Men generelt skal havnen ”oprustes” til at klare det vildere klima.


Det drejer sig om klimatilpasning, som indgår i Fredensborg Kommunes Fundraising strategi 2013.


Derudover kan man tale om infrastruktur - og turismeudvikling.

Forretningsudvalget og havnen kan levere det faglige input og kommunens fundraiser sørge for ansøgninger.


Administrationens bemærkninger:

Da Nokkens stensætning hører til søterritoriet vil Kystdirektoratet skulle godkende ændringer af stensætningen.


Hvis der er tale om større ændringer af stensætningen, vil det ligeledes kræve en ændring af lokalplanen.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn. 

Indstilling

1.    At Forretningsudvalget for Nivå Havn drøfter forslag om mulig fundraising af midler til ”oprustning” af Nivå Havn til klimaforandringer.


Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 26-11-2013

Forretningsudvalget drøftede sagen. Udvalget anbefaler, at fundraising tænkes ind i forbindelse med udarbejdelse af en visions- og udviklingsplan for havnen.