Nr.3 - Takster og indskud 2014

Sagsnr.: 13/41985

 

Beslutningstema

Forretningsudvalget for Nivå Havn skal godkende nye takster og indskud for 2014.

Sagsfremstilling og økonomi

Indskuddet reguleres i forhold til udviklingen i nettoprisindekset fra juli 2012 til juli 2013. Indskuddet fremskrives med 0,85 pct.


Taksterne reguleres med kommunens fremskrivning fra 2013 til 2014, som er på 1,32 pct. 


Der vedlægges en oversigt med beregningen af nye takster for 2014.


Taksten for vinterlejemål i havnebassin/på land for gæster er i 2013 2.242 kr. Administrationen anbefaler, at taksten for vinterlejemål i havnebassin/på land for gæster i 2014 hæves med 3.258 kr., så taksten bliver 5.500 kr. Med en takst på 5.500 kr. vil taksten stadig ligge under takstniveauet for vinterlejemål i havnebassin/på land for gæster i andre havne. For eksempel er taksten i Helsingør Havn for vinterlejemål i havnebassin/på land for gæster med en 30 m2 båd ca. 9.990 kr. og i Sletten Havn er den ca. 8.700 kr.


Der er ca. 10 gæster, der har vinterlejemål i havnebassin/på land i Nivå Havn.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn. 

Indstilling

1.      At Forretningsudvalget for Nivå Havn godkender indskud og takster for 2014.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 26-11-2013

Administrationens indstilling vedtaget. Det er en fejl, at der i dagsorden står, at gæster kan have deres båd liggende på land. Gæster har udelukkende mulighed for at have båden liggende i vand.