Nr.2 - Orientering om nyt medlem af Forretningsudvalget for Nivå Havn

Sagsnr.: 13/19046

 

Beslutningstema

Orientering om udpegning af nyt medlem af Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

Nivå Tursejlere har fremsendt meddelelse om, at Freddy Steffesen fra og med mødet d. 26. november 2013 vil indgå i Forretningsudvalget for Nivå Havn som repræsentant for Nivå Tursejlere i stedet for Poul Teichert.

Retsgrundlag

Regulativ for Forretningsudvalget for Nivå Havn. 

Kompetence

Forretningsudvalget for nivå Havn.

Indstilling

1.      At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 26-11-2013

Orienteringen taget til efterretning.