Nr.10 - Eventuelt

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 26-11-2013

Jørgen Winston orienterede om, at Nivå Bådelaug har afholdt møde med oplæg af Dan Hasløv Kjærsgaard. Nivå Bådelaug ønsker, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af brugere af Nivå Havn og Nivå Strandpark, som skal udarbejde et visionskatalog og udviklingsplan forud for udarbejdelse af en ny lokalplan.


Lars Andersen fra Fritidsfiskerne oplyste, at han muligvis ikke kan deltage i enkelte af de foreslåede mødedatoer i arbejdsgruppen, der skal udarbejde forslag til en varig løsning på Nivå Havn. Freddi Steffensen vil undersøge mulighed for deltagelse af suppleant ved arbejdsgruppemøderne.