Nr.8 - Eventuelt

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen orienterer om, at arbejdet med parkeringsarealer er igangsat.