Nr.6 - Orientering fra havnefogeden

Sagsnr.: 07/6447

 

Beslutningstema

Under dette punkt orienterer havnefogeden om arbejder, begivenheder og ideer i og omkring havnen.


Sagsfremstilling og økonomi

Overskrifterne for havnefogedens orientering er følgende:


·       I december blev toiletbygning ved B-broen revet ned og fjernet. I den forbindelse er der kommet flere tilkendegivelser fra fastliggere på B-broen, som udtrykker deres utilfredshed med, at der ikke længere er toiletfaciliteter ved B-broen.


·       Vinteren startede tidligt med hård frost 1. december. Havnen blev relativt hurtigt tilfrosset. Frosten og isen er hård ved pæle og broer. Hvor mange pæle, der skal skiftes eller bankes tilbage, er for tidligt at sige, da det meste af havnen stadig er tilfrosset. Men som det ser ud lige nu, er skaderne minimale.


·       Der er planlagt fælles søsætning den 13. og 20. april samt den 4. maj.


·        Nordre mole er ved at være nedslidt. Der vil på mødet blive orienteret om indhentet tilbud på reparation.


·       Den 27. februar besigtigede administrationen ved Center for Kommunale Ejendomme og Arealer og Center for Kultur, Idræt og Sundhed problemet med erosion af parkerings- og græsarealet på strækningen fra fritidsfiskerne til roklubben. Administrationen har herefter igangsat arbejdet med at afdække og indhente tilbud på udbedring af problemet, som efterfølgende vil blive forelagt til politisk prioritering.


·       Arbejdet med at designe Nivå Havns hjemmeside er påbegyndt. Det forventes, at den kan startes op i løbet af foråret.


·       Der er dags dato 188, som står på venteliste og pt. ca. 40 frie havnepladser, som skal udlejes.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.