Nr.8 - Eventuelt

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 11-09-2012

Havnefogeden undersøger spørgsmålet om betaling for elforbrug ved standere.

Havnefogeden tager initiativ til etablering af trådløst internet på havnen.