Nr.7 - Orientering fra havnefogeden

Sagsnr.: 07/6447

 

Beslutningstema

Under dette punkt orienterer havnefogeden om arbejder, begivenheder og ideer i og omkring havnen.


Sagsfremstilling og økonomi

Overskrifterne for havnefogedens orientering er følgende:


·        Søsætning af de sidste både, der stod på land efter vinteren.

·        Indsamling af sidste stativer.

·        Udlægning af betonklodser for markering af P-pladser på grusparkeringen.

·        Kontinuerlig reparation af broer.

·        Sprøjtning af broer mod alger.

·        Hjælp til etablering af NB´s jollebro.

·        Været med Morten i uge 30 for oplæring.

·       Opstart som havnefoged pr. 1. august 2012.

·        Indkøb af beklædning med logo mærke.

·        Hjælp til etablering af ny bro ved roklubben.

·        Rampe fra fritidsfiskerne til N-broen retableres.

·        Fælles bådoptagning til vinteren 2012-13 lørdag den 13. og 20. oktober samt lørdag den 3. november.

·        Stævner i havnen:

Danmarksmesterskab for X 99 - 16 både deltog

Stævne for 101 - 10 både deltog


Forslag til nye initiativer:

·        Etablering af fartbegrænsning mellem havnekontor og NB´s klubhus – bump eller bom.

·        Montering af vandbehandling på servicebygningens varmtvandsinstallation.

·        Pæle til at holde broer – alternativ til kæder.


Der vedlægges oversigt over antallet af gæsteovernatninger i perioden fra maj - august inkl. samt bemærkninger om hændelser i forbindelse med sommervagten.


Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.


Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.


Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 11-09-2012

Orienteringen taget til efterretning.

Forslaget om fartbegrænsning tages op på næste møde.

Forslaget om etablering af pæle til broer optages på listen over prioritering af emner til behandling på forretningsudvalgets møder.

Det undersøges, om havnen selv kan indgå rengøringsaftale for servicebygningen.