Nr.2 - Drift af servicebygning - orientering om ventilation og varmegenindvinding

Sagsnr.: 12/14932

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om indregulering af ventilation og varmegenindvinding.


Sagsfremstilling og økonomi

Forretningsudvalget vedtog på møde den 31. maj 2012, at man ønskede en orientering om indregulering af ventilation og varmegenindvinding, specielt om driften i vintermånederne, hvor der ikke genereres fugt fra badning, og hvor bygningen holdes frostfri med elradiatorerne.


Medarbejdere fra Center for Kommunale Ejendomme og Arealer vil på mødet give en orientering om ovenstående.


Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.


Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.


Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 11-09-2012

Orienteringen taget til efterretning.

Rengøringen skal optimeres for bl.a. at forebygge tilkalkning af brusere. 

Orientering vedrørende etablering af elradiatorer sendes til Forretningsudvalgets medlemmer.