Nr.8 - Orientering om ekstra udgifter forbundet med ansættelse af ny havnefoged

Sagsnr.: 12/22507

 

Beslutningstema

Orientering om udgifter forbundet med nyansættelse af havnefoged.


Sagsfremstilling og økonomi

Forretningsudvalget vedtog på møde 31. maj 2012, at udgifter forbundet med opsigelse og ansættelse af ny havnefoged finansieres af havnens opsparede midler, og at udvalget efterfølgende orienteres om udgifterne.


Udgifter forbundet med nyansættelsen kan opgøres til: 


Annoncering

Overlap 1 måned – løn

Ekstra timer, afgående havnefoged

Feriepenge afgående havnefoged

Reception og gave afgående havnefoged

Arbejdstøj ny havnefoged (ca.)

3.098 kr.

37.331 kr.

54.611 kr.

42.389 kr.

11.978 kr.

7.000 kr.

I alt

156.407 kr.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.


Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 29-11-2012

Orienteringen taget til efterretning.