Nr.3 - Prioritering af emner til behandling på Forretningsudvalgets møder

Sagsnr.: 12/34748

 

Beslutningstema

Fortsat drøftelse af sag vedrørende prioritering af emner til behandling på Forretningsudvalgets kommende møder.

Sagsfremstilling og økonomi

Forretningsudvalget drøftede på møde den 11. september 2012 et forslag fra næstformanden om prioritering af emner til drøftelse på udvalgets kommende møder. Til mødet forelå bilag, der beskriver de enkelte forslag nærmere.


Udvalget vedtog at:

Følgende emner prioriteres til igangsætning i den nærmeste fremtid:

 • Hjemmeside for havnen
 • Masteskur
 • Parkeringsplads

Følgende emner forbliver på listen til igangsætning senere:

 • Betalingsautomat til gæsteleje
 • Differentierede indskud som tilgodeser bådpladslejere med små både
 • Motions- og legerum
 • Selvforvaltning

Følgende nye emner tilføjes listen:

 • Etablering af pæle i stedet for kæder til at holde broer
 • Belysning på havnen optimeres

Endvidere vedtog Forretningsudvalget at genoptage sagen på dette møde og herefter sende sagen til behandling i Fritids- og Erhvervsudvalget.


Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

 1. At Forretningsudvlget drøfter prioriteringen af emner.
 2. At sagen oversendes Fritids- og Erhvervsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 29-11-2012

Belysning på havnen opføres på listen til igangsætning i den nærmeste fremtid.

Etablering af pæle i stedet for kæder opføres på listen til igangsætning senere.


Sagen oversendes til Fritids- og Erhvervsudvalget.