Nr.11 - Eventuet

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 29-11-2012

På næste møde gives en orientering om forbrugsudgifterne for servicebygningen for kalenderåret 2012.


Problemet med erosion af kajkanten ved fritidsfiskerne blev endnu en gang påpeget. Havnefogeden tager sagen op med Center for Kommunale Ejendomme og Arealer.


Problemer omkring renovation søges afklaret ved kontakt mellem brugerne og havnefogeden.