Nr.10 - Fastlæggelse af Forretningsudvalgets møder i 2013

Sagsnr.: 12/49371

 

Beslutningstema

Forretningsudvalget skal fastlægge en møderække for 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen foreslår, at der afholdes fire møder på følgende datoer:


torsdag den 14. marts 2013

tirsdag den 23. maj 2013

tirsdag den 3. september 2013

tirsdag den 26. november 2013


alle dage kl. 16.30.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At Forretningsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 29-11-2012

Følgende mødedatoer blev godkendt:

Torsdag den 14. marts

Tirsdag den 3. september

Tirsdag den 26. november

Alle dage kl. 16.30


Der afholdes endvidere et møde i maj - datoforslag udsendes af administrationen.