Nr.6 - Eventuelt

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 31-05-2012

På næste møde tages spørgsmålet om gæstepladsleje op. Per Paag indhenter priser og data fra andre havne.