Nr.129 - Sager behandlet på lukket møde

Beslutningstema

130. Godkendelse af dagsorden - Lukket

131. Salg af ejendommen Teglgårdsvej 155 - Lukket

132. Evt. salg af matr.nr. 4 gb Brønsholm  - Lukket

Beslutning i Byrådet den 04-09-2017


130. Godkendelse af dagsorden - Lukket


131. Salg af ejendommen Teglgårdsvej 155 – Lukket

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

 

132. Evt. salg af matr.nr. 4 gb Brønsholm  - Lukket

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget dog således, at indtægtsbevillingen justeres fra 500.000 kr. til 220.000 kr.