Nr.146 - Sager behandlet på lukket møde

Beslutningstema

147. Godkendelse af dagsorden – Lukket

Dagsordenen blev godkendt. Sag 149 om salg af Lindelyvej blev taget af, da der er kommet nye oplysninger i sagen.

 

148. Salg af areal til nyt Pleje- og rehabiliteringscenter m.m. – Lukket

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

 

149. Salg af Lindelyvej 14 A, Fredensborg – Lukket

Sagen blev taget af, da der er kommet nye oplysninger i sagen.

Beslutning i Byrådet den 25-09-2017

147. Godkendelse af dagsorden - Lukket

148. Salg af areal til nyt Pleje- og rehabiliteringscenter m.m. - Lukket

149. Salg af Lindelyvej 14 A, Fredensborg - Lukket