Nr.134 - Omrokering i Økonomiudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/19667

 

Beslutningstema

Henriette Brandt Pedersen, der er medlem af Økonomiudvalget, og Hossein Armandi, der er medlem af Fritids- og Idrætsudvalget, har fremsat ønske om at bytte udvalgsposter.

Sagsfremstilling og økonomi

Henriette Brandt Pedersen har oplyst, at hun ønsker at udtræde af Økonomiudvalget. Hun indstiller samtidig, at Hossein Armandi i stedet indtræder i Økonomiudvalget.


Som en konsekvens af dette ønsker Hossein Armandi at udtræde af Fritids- og Idrætsudvalget. Han indstiller samtidig, at Henriette Brandt Pedersen i stedet indtræder i Fritids- og Idrætsudvalget.


Det følger af kommunestyrelseslovens § 28, stk.1, at når et medlem i valgperiodens løb udtræder af et udvalg, kommission, bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslovs § 28, stk.1.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At det godkendes, at Henriette Brandt Pedersen og Hossein Armandi udtræder som medlem af henholdsvis Økonomiudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget
  2. At det tages til efterretning, at Henriette Brandt Pedersen har besluttet, at Hossein Armandi herefter indtræder i Økonomiudvalget
  3. At det tages til efterretning, at Hossein Armandi har besluttet, at Henriette Brandt Pedersen herefter indtræder i Fritids- og Idrætsudvalget 

Beslutning i Byrådet den 25-09-2017

Administrationens indstillinger vedtaget.