Nr.150 - Radikale Venstre ønsker sag vedr. FN´s Verdensmål optaget på byrådsmødet

Sagsnr.: 17/24283

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Tiltag i forbindelse med FN´s 17 verdensmål.

Sagsfremstilling og økonomi

I 2015 vedtog FN med alle nationers opbakning 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. De bæredygtige udviklingsmål angår sund udvikling for økonomi, sociale forhold og miljø. Sådanne mål har først værdi når de følges op af handling. For at Danmark kan tage sin del af ansvaret, kræver det opbakning og konkret arbejde i hele landet. De tidligere FN mål med udløb i 2015 handlede primært om udviklingslandende, mens verdensmålene i dag drejer sig om, hvorledes alle lande kan påtage sig et globalt ansvar. Der er ikke alle 17 mål for bæredygtig udvikling eller de 169, der er relevante for Danmark, da enkelte mål hovedsagligt vedrører udviklingslande.


Derfor mener Radikale Venstre, at Fredensborg Kommune med inspiration fra Københavns Kommune skal udarbejde en lokal handlingsplan for arbejdet med FN´s 17 verdensmål.


Det vil ligge i naturlig forlængelse af blandt andet kommunens nuværende grønne ambitioner og understrege vigtigtheden heraf i et større perspektiv ved, at understrege pointen om, at man kan tage ansvar globalt ved at handle lokalt. Særligt når det kommer til andelen der tager en uddannelse i kommunen samt klimaforbedrende tiltag.


De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling der har et perspektiv frem til 2030 er tilføjet som et elektronisk bilag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Byrådet.

Elektroniske bilag

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling der har et perspektiv frem til 2030 kan ses på http://www.verdensmaalene.dk/


Københavns kommunes handleplan

https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/e5e7b309-248e-4475-98d7-4539924da534/79bc8cda-58f4-4eab-bb4a-bfb8961bb807/Attachments/18957928-24896281-2.PDF

Indstilling

  1. At Administrationen udarbejder et forslag til handleplan vedrørende kommunens indsats med verdensmålende for det nye byråd, der kan danne udgangspunkt for kommunens arbejde med verdensmålende, herunder en årlig redegørelse for hvilke verdensmål Byrådet gennem sine beslutninger har påvirket.

Beslutning i Byrådet den 30-10-2017


Byrådet tager sagen til efterretning og sender sagen til behandling i Økonomiudvalget.