Nr.149 - Borgernes Stemme, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet ønsker sag vedr. forebyggelse af rekruttering til bandekriminalitet i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 17/21910

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Borgernes Stemme, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet ønsker følgende drøftet på det kommende byrådsmøde.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune tager afstand fra bandekriminalitet, og vil indenfor sine rammer gå målrettet efter at forhindre bander i at etablere sig. Ethvert forsøg på at modvirke kommunens forebyggende og kriminalpræventive indsats overfor unge i Fredensborg Kommune skal derfor modvirkes.

 

Partierne Borgernes Stemme, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti opfatter bandemiljøets forsøg på at rekruttere unge, som en klar obstruktion af det kommunale arbejde med de unge på området og ønsker derfor, at der er fuld politisk opbakning til, at administrationen udøver konsekvente modtræk for at eliminere sådanne aktiviteter.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

For at understrege at partierne mener det alvorligt anbefaler partierne, at Byrådet enes om følgende protokollering:


Med baggrund i kommunens egne og andre kommuners (herunder Odense Kommunes) erfaringer, er det Byrådets politik:


  1. At sanktionsreglerne i lovgivningen skal anvendes maksimalt overfor borgere, der forsøger at modvirke kommunens forebyggende og kriminalpræventive indsats overfor unge i Fredensborg Kommune.
  2. At der overfor unge under 18 år og dens familie iværksættes den nødvendige forebyggende indsats med evt. tilbud, der kan bidrage til at afholde den unge fra at søge tættere kontakt til bandemiljøet.
  3. At kommunen intensivere samarbejder med nabokommuner og statslige myndigheder.

Beslutning i Byrådet den 30-10-2017


Byrådet godkender protokolleringen der suppleres med en konkret drøftelse i Børne – og Skoleudvalget og Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalget om mål for nedsættelse af kriminalitet blandt unge.