Nr.147 - Godkendelse af dagsordenen

Hanne Berg (F), Hans Nissen (A)

Beslutning i Byrådet den 30-10-2017


Dagsordenen blev godkendt. Sag 156 vedr. Netto på Torpenvej 10 i Humlebæk blev udsat, da der er kommet nye oplysninger i sagen.


Hans Nissen (A) var fraværende, hvor Dorte Beyer (A) deltog som stedfortræder.


Hanne Berg (F) var fraværende under dagsordenens punkt 147 og 148.