Nr.159 - Liberal Alliance og Carsten Nielsen (A) ønsker sag vedr. Kystsikring i Humlebæk optaget

Sagsnr.: 17/26519

 
Pia Bødtker (A), Hossein Armandi (H)

Beslutningstema

Liberal Alliance (LA) og Carsten Nielsen (A) ønsker sag vedrørende kystsikring i Humlebæk optaget på byrådsmødet.

Sagsfremstilling og økonomi

Sagen ønskes optaget med henblik på at sikre at området omkring fiskerlejet ved Humlebæk havn fremadrettet kan bevares og fremstå som et roligt, unikt og fredet område. Et område og en historie, der kan tiltrække borgere såvel som gæster til Fredensborg Kommune.


Vi er blevet oplyst om, at beboerne gennem en årrække har været i dialog med kommunen om en række forhold, der har betydning for fiskerlejets særkende – forhold som har givet anledning til bekymring hos beboerne.


Flere beboere oplever, at der ikke sker noget – at sagen står stille, og de savner svar på deres henvendelser og deres bekymringer.


Om forholdene er det oplyst:


Kystsikring og tung trafik


I forbindelse med et verserende kystsikringsprojekt – kommunalt såvel som privat, bruges området ved Babylone Strand angiveligt til opbevaring og aflæsning af sten mv. Det er uvist, hvem der har givet tilladelse til opbevaringen og for hvor lang tid, det kommer til at strække sig over.


Opbevaringen af sten og gravkøer mv. har afstedkommet en del tung trafik ad de små veje.


Derudover er der generelt en del tung trafik som benytter den smalle strandvej. Den tunge trafik er generelt en belastning og ødelæggende for de fredede huse. Dette har fo flere huse medført betydelige omkostninger i forbindelse med udbedringer af skader på fundament og mur.


Gl. Strandvej fungerer som genvej fra Helsingør Kommune


For en del borgere i Helsingør Kommune fungerer Gl. Strandvej som en genvej, når man skal fra nord mod syd – muligvis fordi Helsingør har gjort en del af sine veje i området lukket for derved at begrænse trafikken på egne veje. Det skal hertil nævnes at denne gennemkørsel også gælder den tunge trafik – modul lastbiler til borgere i Helsingør der bygger nye huse.


Parkering og hastighed


Generelt er det borgernes oplevelse, at der køres væsentlig hurtigere en de 40 km/t, som er tilladt. Der har været flere farlige situationer pga. høj hastighed i svinget, hvor der ikke er fortov til fodgængere.


Derudover fungerer det meste af Gl. Strandvej som parkeringsplads langs med vandet på de fredede områder for bl.a. gæster til Louisiana og store campere til stor gene for området og beboerne.


Fredningen


De fleste af bygningerne i fiskerlejet er fredede. Samtidig opleves den øgede belastning af området, herunder tung trafik, også som ødelæggende for huse, der får skader.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunernes styrelseslov §11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Liberal Alliance (LA) og Carsten Nielsen (A) stiller forslag:


  1. At det indstilles, at Byrådet drøfter ovenstående med henblik på, at Plan-, Miljø- og Klimaudvalget kan vende tilbage til beboerne med et forslag til løsning af de problemer, der er beskrevet ovenfor.

Beslutning i Byrådet den 27-11-2017

Byrådet godkendte indstillingen.