Nr.158 - Godkendelse af dagsordenen

Pia Bødtker (A), Hossein Armandi (H)

Beslutning i Byrådet den 27-11-2017

Dagsordenen blev godkendt.


Pia Bødkter (A) var fraværende, hvorfor Henriette Stein (A) blev godkendt som stedfortræder.


Hossein Armandi (H) var fraværende, hvorfor Jakob Krogmann (I) blev godkendt som stedfortræder.


Lars Søndergaard (V) var fraværende under punkt 158 – 162


Tinne Borch Jacobsen (V) var fraværende under punkt 158-161


Carsten Wulff (V) var fraværende under punkt 158 - 163