Nr.36 - SF - Mere fleksibel arbejdstid

Sagsnr.: 17/7326

 
Bo Hilsted (A)

Beslutningstema

SF anmoder om at følgende sag optages på byrådets dagsorden til byrådsmødet den 27. marts 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Mere fleksibel arbejdstid i Fredensborg kommune

Nogle mennesker har brug for mere tid i hverdagen, imens andre har mere brug for lidt ekstra i lønningsposen, og andre igen er blevet fanget i jobfunktioner med mange deltidsjob.

Fælles for dem er, at det langt fra sikkert, at en arbejdsuge på lige netop 37 timer er dét, der passer bedst til den aktuelle livssituation.

For SF er fleksibel arbejdstid et af redskaberne til at sikre glade og engagerede medarbejdere, der er mindre syge, nedslidte og stressede. Derfor ønsker vi i SF at give kommunens medarbejdere bedre muligheder for at forhandle deres arbejdstid, så den passer til deres ønsker og behov.

Erfaringer fra en lignende forsøgsordning i Københavns Kommune viser, at op imod en fjerdedel af de ansatte gerne vil justere deres arbejdstid, så de enten arbejder lidt mere eller lidt mindre. Forsøget viser også, at der blandt medarbejderne generelt er stor opbakning til en større fleksibilitet i ansættelsesforholdet. 

Som kommunens største arbejdsplads er det vores vigtige ansvar, at alle vores mange gode og dygtige medarbejdere har et godt arbejdsliv, med mulighed for at finde den helt rigtige balance mellem arbejde og fritid.

Hvis vi skal imødekomme de behov, har vi brug for mere fleksibilitet i indretningen af medarbejdernes arbejdstid, både ved ansættelsestidspunktet og løbende, i takt med at medarbejdernes behov for en anden balance mellem arbejde og fritid ændrer sig. 

Forandringer i kommunens ansættelsesforhold kan være en stor omstilling med administrative udfordringer. Derfor er der brug for en forsøgsordning, der blandt andet kan afklare, hvor stort et ønske der er blandt kommunens medarbejdere om at justere på deres arbejdstid, og hvordan sådan et ønske kommer til udtryk. De værdifulde erfaringer fra et pilotforsøg skal bruges med henblik på at skabe mere fleksibilitet for alle medarbejdere i kommunen på sigt. Fleksibel arbejdstid er ligeledes et aktuelt emne ved de kommende overenskomstforhandlinger. 

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

SF indstiller:

 

  1. At byrådet igangsætter et forsøg med fleksibel arbejdstid på udvalgte arbejdspladser på to forskellige områder i kommunen. Målet er at indsamle viden om den udvidede fleksibilitet, så ordninger med fleksibel arbejdstid efterfølgende kan udrulles til så mange som det er praktisk muligt i Fredensborg Kommune. Pilotforsøget skal iværksættes i samarbejde med de relevante MED-udvalg og fagforeningsgrupper. 

Beslutning i Byrådet den 27-03-2017


Byrådet besluttede at sende sagen til behandling i Økonomiudvalget.