Nr.32 - Godkendelse af dagsordenen

Bo Hilsted (A)

Beslutning i Byrådet den 27-03-2017


Dagsordenen blev godkendt.


Bo Hilsted (A) var fraværende. Henriette Stein (A) blev godkendt som stedfortræder.


Lars Søndergaard (V) var fraværende under punkt 32.