Nr.88 - Sager behandlet på lukket møde

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Sagsfremstilling og økonomi

89. .. Godkendelse af dagsorden - Lukket

90. .. Evt. salg af matr. nr. 4gb Brønsholm - Lukket

91. .. Fredensborg Skole, Vilhelmsro, status på byggeriet - Lukket

Beslutning i Byrådet den 29-05-2017

89. .. Godkendelse af dagsorden – Lukket

Dagsordenen blev godkendt.

 

90. .. Evt. salg af matr. nr. 4gb Brønsholm – Lukket

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.


91. .. Fredensborg Skole, Vilhelmsro, status på byggeriet – Lukket

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.