Nr.75 - Borgernes Stemme ønsker sag vedr. øget indsats mod utilpassede unge drøftes

Sagsnr.: 17/11243

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Øget indsats mod utilpassede unge i Kokkedal

Sagsfremstilling og økonomi

På trods af en stor indsats fra kommunen, er der stadigvæk nogle få unge der ikke kan opføre sig ordentligt, blandt flere uacceptable handlinger kan nævnes chikane af folk og hærværk på Kokkedal station.


Borgerne Stemme mener det er en uholdbar situation, at nogle få unge stadigvæk er årsag til at Kokkedal har et dårligt ry. Trods denne store indsats og med etableringen af Kokkedal ungdomsklub og Kokkedal fritidsklub er der stadig behov for handlinger.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Borgernes Stemme foreslår nedenstående tiltag:


  1. At forældrene til den lille gruppe utilpassede unge, indkaldes til samtale på rådhuset, om eventuelle økonomiske sanktioner over for familien i form af inddragelse af boligtilskud og børnecheck.

  1. At der rettes henvendelse til Nordsjællands politi om mere synlighed.

  1. At der rettes henvendelse til Hørsholm Kommune med opfordring til engagement og samarbejde om tiltag i forbindelse med de unges opførsel på blandt andet Kokkedal station.

Beslutning i Byrådet den 29-05-2017


Byrådet besluttede, at sagen behandles på det kommende møde i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og Børne– og Skoleudvalget.