Nr.73 - Godkendelse af dagsordenen

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutning i Byrådet den 29-05-2017

Dagsordenen blev godkendt.


Hans Nissen (A) og Rasmus Østrup Møller (A) var fraværende under sag 73.


Kristian Heegaard (B) var fraværende under punkt 85-88.