Nr.95 - Godkendelse af dagsordenen

Carsten Wulff (V)

Beslutning i Byrådet den 19-06-2017

Dagsordenen blev godkendt. Carsten Wulff (V) var fraværende, hvorfor Jette Hansen (V) var indkaldt som stedfortræder.