Nr.106 - Sager behandlet på lukket møde

Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

107. Godkendelse af dagsorden


108. Politidirektøren giver en kort orientering


109. Rengøringsudbud – Resultat og tilvalg af optioner


110. Fredensborg Skole, Vilhelmsro, status på forhandlinger


111. Egedal byens hus - Licitationsresultat

Beslutning i Byrådet den 19-06-2017


107. Godkendelse af dagsorden


108. Politidirektøren giver en kort orientering

Byrådet tog orienteringen fra Nordsjællands Politi til efterretning.


109. Rengøringsudbud – Resultat og tilvalg af optioner

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.


110. Fredensborg Skole, Vilhelmsro, status på forhandlinger

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.


111. Egedal byens hus – Licitationsresultat

Godkender Økonomiudvalgets indstilling efter afstemning.