Nr.10 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsfremstilling og økonomi

11.      Byggeri af nyt plejecenter – udfordringer i byggeriet – ÅBEN

 

12. Kommunens rengøringskontrakt med Forenede Service – Lukket

Beslutning i Byrådet den 30-01-2017

11.      Byggeri af nyt plejecenter – udfordringer i byggeriet – ÅBEN

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.


Helle Abild Hansen (I) og Knud Løkke Rasmussen (V) stemte imod etablering af lægepraksis på plejecentret.


Byrådet besluttede herefter, at åbne sagen.

 

12. Kommunens rengøringskontrakt med Forenede Service – Lukket

Byrådet har til sinds at følge Økonomiudvalgets indstilling, således at sagen klargøres til endelig beslutning i februar.