Nr.1 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Byrådet den 30-01-2017

Dagsordenen blev godkendt.


Byrådet besluttede at sag nr. 11 – Byggeri af nyt plejecenter – udfordringer i byggeriet, efter beslutning, offentliggøres.