Nr.28 - Sager behandlet på lukket møde

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Sagsfremstilling og økonomi

29. .. Godkendelse af dagsorden - Lukket

30. .. Kommunens rengøring og vinduespolering  - Lukket

31. .. Salg af ejendommene Toftegårdsvænget 125 - 147 og 101 - 123 - Lukket

Beslutning i Byrådet den 27-02-2017

29: Godkendelse af dagsorden – LUKKET

Dagsorden blev godkendt.


30: Kommunens rengøring og vinduespolering - LUKKET

Økonomiudvalgets indstilling blev vedtaget.


31: Salg af ejendommene Toftegårdsvænget 125 - 147 og 101 - 123 – LUKKET

Sagen blev udsat.