Nr.19 - Godkendelse af anlægsregnskab - Idrætsfacilitet i Humlebæk(Hovedprojekt)

Sagsnr.: 10/6964

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab – Idrætsfacilitet i Humlebæk(Hovedprojekt)

Sagsfremstilling og økonomi

Regnskabet for anlægsprojektet XA-0060102004 – Idrætsfacilitet i Humlebæk(Hovedprojekt) fremgår af tabellen herunder.

 

Brutto

Netto

Udgift

Indtægt

 

Budget i alt

45.750.000

0

45.750.000

Afholdte udgifter i alt

45.375.345

0

45.375.345

Regnskab (+ mindreforbrug - Merforbrug)

374.655

0

374.655


Som det fremgår af tabellen udviser anlægsprojektet et mindreforbrug på 374.655 kr.

Projektet har omfattet opførslen af et idrætscenter i Humlebæk.
Idrætscenteret indeholder en tennishal, et bevægelses- og gymnastikrum, en springhal og et motionsrum. Idrætscenteret er rammen om en række forskellige idræts- og fritidsaktiviteter, primært tennis og gymnastik, men også f.eks. yoga, fitness og skoleidræt.

Centeret åbnede i september 2015. I 2016 har der været afholdt udgifter til optimering af belysningen på tennisbanerne, supplerende skiltning og fast inventar, ændringer af dørfunktioner m.m.

Idrætscenteret har endvidere omfattet et forprojekt som er udskilt som et selvstændigt anlægsprojekt. Forprojektet blev regnskabsafsluttet i 2014 med et mindreforbrug på 97 kr.  

Bevilling

Mindreforbruget på 374.655 kr. søges overført til anlægsprojektet ”Egedal byens hus” til finansiering af parkeringspladser og cykelsti. Opførsel af Egedal byens hus medfører i henhold til lokalplansforslag K105 behov for at etablere 24 parkeringspladser hvoraf 2 er handicapparkeringspladser, samt etablering af cykelsti i tilknytning til Egedal byens hus. Udgiften kan ikke finansieres indenfor det nuværende budget.

Beløb er i 1.000 kr.

2016

2017

2016-17 i alt

Idrætsfacilitet i Humlebæk

0

-374

-374

Opførsel af Egedal byens hus

0

374

374

I alt

0

0

0

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At regnskabet godkendes
  2. At mindreforbruget prioriteres til anlægsprojektet ”Opførsel af Byens Hus” i 2017

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 07-02-2017


Anbefaler administrationens indstillinger punkt 1 og 2.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2017

Anbefaler Plan-, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 27-02-2017

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.