Nr.16 - Venstre anmoder om at få større åbenhed i beslutningerne

Sagsnr.: 17/4989

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Venstre har anmodet om at følgende sag optages på byrådets dagsorden.

Sagsfremstilling og økonomi

Venstre ønsker en sag behandlet på Byrådsmødet: ”Hvordan får vi større åbenhed i beslutningerne”.

Venstre har tidligere fremsendt en mail af 10.02.2017, hvor kommunaldirektøren den 13.02.2017 har kvitteret for modtagelsen.

Venstre ønsker, at byrådet behandler spørgsmålet om åbenhed contra fortrolighed i det politiske arbejde i kommunen.

Efter Venstres opfattelse er der i dag for megen lukkethed om de politiske beslutninger

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 27-02-2017

Byrådet besluttede at der fremadrettet skal være en klar opmærksomhed på, at åbne sager fra lukkede sager, hvis dette er lovligt efter beslutningen er truffet. Byrådet besluttede, at administrationen i sagsforberedelsen skal have større opmærksomhed på at en sag kan deles mellem en åben og en lukket del.