Nr.15 - Dansk Folkeparti stiller forslag om at indføre "barer" på plejehjem i kommunen

Sagsnr.: 17/4922

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Dansk Folkeparti har anmodet om at følgende sag optages på byrådets dagsorden.

Sagsfremstilling og økonomi

”Vil på vegne af Dansk Folkepartis byrådsgruppe bede om at følgende forslag bliver behandlet på først mulige byrådsmøde.


Vi indfører "barer" på vores plejehjem.

 Dette er allerede sket i Kolding http://kolding.lokalavisen.dk/flyversjusser-og-citronvand-til-plejecenter-vesterled-/20170207/artikler/702079253/2006

Og i Gribskov er forslaget også på dagordenen http://www.tv2lorry.dk/artikel/der-skal-vaere-mere-fest-paa-plejehjemmene-i-Gribskov

De ældre på vores plejehjem skal have så tæt på et "normalt" liv som muligt.

Derfor bør de også have mulighed for at have en god aften med "en lille en".  

Som Betina Vølver fra Gribskov udtalte:

- Fordi man flytter på plejehjem, går livet jo ikke i stå.

- Og det bringer sikkert også gode minder frem fra dengang, de ældre i deres ungdom drak flyversjusser og hyggede sig med vennerne.

Økonomi burde kunne holdes indenfor plejehjemmenes aktivitetkonto. Evt opstarts udgifter på Social og Seniorudvalgets budget.

Vi er indforstået med at sagen sendes til Social og Seniorudvalget”.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 27-02-2017

Byrådet besluttede, at sagen sendes til behandling i Social – og seniorudvalget.