Nr.13 - Godkendelse af dagsordenen

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutning i Byrådet den 27-02-2017

Dagsorden blev godkendt.


Henriette Brandt Pedersen (Ø) var fraværende, hvorfor Bjørn Svensson (Ø) deltog som stedfortræder.