Nr.194 - Sager behandlet på lukket møde

Bo Hilsted (A), Hossein Armandi (H), Pia Bødtker (A)

Sagsfremstilling og økonomi

174. Godkendelse af dagsorden - Lukket

175. Salg af Boserupvej 101B - Lukket

176. Salg af matr. nr. 1bø Asminderød By, Asminderød - Lukket

Beslutning i Byrådet den 18-12-2017

x