Nr.177 - Godkendelse af dagsordenen

Bo Hilsted (A), Hossein Armandi (H), Pia Bødtker (A)

Beslutning i Byrådet den 18-12-2017

Dagsordenen blev godkendt.