18-12-2017 kl. 17:30
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Per Frost Henriksen (A)

Dorte Beyer (A)

Charlotte Sander (A)

Ergin Øzer (A)

Carsten Nielsen (A)

Rasmus Østrup Møller (A)

Lars Simonsen (B)

Kristian Hegaard (B)

Christian de Jonquiéres (C)

Hanne Berg (F)

Henriette Brandt Pedersen (F)

Helle Abild Hansen (I)

Flemming Rømer (O)

Kim E. Jensen (O)

Thomas Elgaard Larsen (V)

Carsten Wulff (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Lars Søndergaard (V)

Thomas Bak (V)

Henriette Stein (A) Stedfortræder for Pia Bødtker (A)

Jonas Armandi (H) Stedfortræder for Hossein Armandi (H)

Afbud

Pia Bødtker (A)

Bo Hilsted (A)

Hossein Armandi (H)

Knud Løkke Rasmussen (I)

Charlotte Bie (I)

Lars Egedal (V)