12-12-2017 kl. 18:00
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Per Frost Henriksen (A)

Charlotte Sander (A)

Ergin Øzer (A)

Carsten Nielsen (A)

Bo Hilsted (A)

Cømert Sonsuz (A)

Louise Mehnke (A)

Lars Simonsen (B)

Kristian Hegaard (B)

Bettina Bové (B)

Thomas von Jessen (C)

Hanne Berg (F)

Charlotte Bie (I)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Flemming Rømer (O)

Thomas Elgaard Larsen (V)

Carsten Wulff (V)

Lars Egedal (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Lars Søndergaard (V)

Mie Stattau (V)

Carsten Bo Nielsen (V)

Bjørn Svensson (Ø)

Frederik Ingemann (A) Stedfortræder for Hans Nissen (A)

Benn Gandløse Vestergaard (A) Stedfortræder for Pia Bødtker (A)

Afbud

Hans Nissen (A)

Pia Bødtker (A)

Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Dagsordenen blev godkendt. Byrådet besluttede at ændre rækkefølgen, således at pkt. 4 Anmeldelse af valgrupper bliver til punkt 3.

Nr.2 - Valg af borgmester

Sagsnr.: 17/23581

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af borgmester.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges en borgmester for den kommende valgperiode 2018 – 2021.


Valget ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet.


Valget foretages ved flertalsvalg, jf. kommunestyrelsesloven § 24, stk. 1.


Den der vælges som borgmester, leder herefter de øvrige valg.


Konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) peger på Thomas Lykke Pedersen (A) som borgmester.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 6, stk. 2.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Thomas Lykke Pedersen (A)


Charlotte Bie (I) stemte imod, idet LA som borgerlig ikke kan stemme for Thomas Lykke Pedersen som borgmester. LA ikke kan pege på en socialdemokratisk borgmester.

Nr.3 - Valg af 1. og 2. viceborgmester

Sagsnr.: 17/23633

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 1. og 2. viceborgmester.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 1. og 2. viceborgmester for valgperioden 2018 – 2021 til, i den nævnte rækkefølge, at fungere i borgmesterens forfald.


Konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) peger på Ulla Hardy-Hansen (C), som 1. viceborgmester og Mie Stattau (V), som 2. viceborgmester.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 6, stk. 5.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


-      Som 1. viceborgmester: Ulla Hardy-Hansen (C)

-      Som 2. viceborgmester: Mie Stattau (V)

Nr.4 - Anmeldelse af valggrupper

Sagsnr.: 17/27800

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Der skal ske anmeldelse af valggrupper til Byrådets konstituerende møde.

Sagsfremstilling og økonomi

Medlemmerne af Økonomiudvalget og de 7 stående udvalg vælges efter forholdstalsvalg – den d´hondtske metode.


I følge styrelseslovens § 24, stk. 3 skal valg til Økonomiudvalget og til de stående udvalg foretages ud fra samme gruppeanmeldelse.


Forud for mødet er der til borgmesteren anmeldt en valggruppe bestående af:


Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.


Denne valggruppe består således af 26 medlemmer.


På denne baggrund vil Liberal Alliance bestående af 1 medlem pr. automatik udgøre en selvstændig valggruppe.


Valggruppen på 26 medlemmer har tillige oplyst, at valggruppen også finder anvendelse ved udpegning til Børn og Unge-udvalget, Nordsjællands Park og Vej, Fredensborg Forsyning og de øvrige råd, nævn m.m., som fremgår af dagsordenen.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 24, stk. 3.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Taget til efterretning.

Nr.5 - Økonomiudvalget

Sagsnr.: 17/27063

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 10 medlemmer til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 10 medlemmer til Økonomiudvalget, der herudover består af borgmesteren, der tillige er formand for udvalget.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


 • Borgmesteren, født medlem
 • A (NN, NN og NN)
 • V (NN og NN)
 • B (NN og NN)
 • C (NN)
 • F (NN)
 • O (NN)

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 17, stk. 1.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Per Frost Henriksen, Hans Nissen og Louise Mehnke (A)

Lars Simonsen og Kristian Hegaard (B)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Hanne Berg (F)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Lars Søndergaard og Tinne Borch Jacobsen (V)

Nr.6 - Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Sagsnr.: 17/27091

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 9 medlemmer til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 9 medlemmer til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


 • A (NN, NN og NN)
 • V (NN og NN)
 • B (NN)
 • C (NN)
 • F (NN)
 • O (NN)

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 17, stk. 1.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Ergin Øzer, Carsten Nielsen og Bo Hilsted (A)

Lars Simonsen (B)

Thomas von Jessen (C)

Hanne Berg (F)

Flemming Rømer (O)

Mie Stattau og Carsten Bo Nielsen (V)

Nr.7 - Borgerservice- og Arbejdsmarkedsudvalget

Sagsnr.: 17/27137

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 7 medlemmer til Borgerservice- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 7 medlemmer til Borgerservice- og Arbejdsmarkedsudvalget.


I følge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


 • A (NN og NN)
 • V (NN og NN)
 • B (NN)
 • O (NN)
 • Ø (NN)

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 17, stk. 1.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

....... Følgende blev udpeget:


Cømert Sonsuz og Pia Bødtker (A)

Bettina Bové (B)

Flemming Rømer (O)

Lars Søndergaard og Mie Stattau (V)

Bjørn Svensson (Ø)


Byrådet besluttede at udvalget skal hedde Borgerservice -, Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalget.

Nr.8 - Børne- og Skoleudvalget

Sagsnr.: 17/27171

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 9 medlemmer til Børne- og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 9 medlemmer til Børne- og Skoleudvalget.


I følge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


 • A (NN, NN og NN)
 • V (NN og NN)
 • B (NN og NN)
 • C (NN)
 • F (NN)

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 17, stk. 1.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Per Frost Henriksen, Ergin Øzer og Charlotte Sander (A)

Lars Simonsen og Bettina Bové (B)

Thomas von Jessen (C)

Hanne Berg (F)

Lars Egedal og Tinne Borch Jacobsen (V)

Nr.9 - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/27172

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 7 medlemmer til Fritids- og Idrætsudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 7 medlemmer til Fritids- og Idrætsudvalget.


I følge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


 • A (NN, NN og NN)
 • V (NN, NN og NN)
 • B (NN)

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 17, stk. 1.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Bo Hilsted, Charlotte Sander og Per Frost Henriksen (A)

Kristian Hegaard (B)

Thomas Elgaard, Carsten Bo Nielsen og Lars Søndergaard (V)

Nr.10 - Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 17/27170

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 7 medlemmer til Social- og Seniorudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 7 medlemmer til Social- og Seniorudvalget.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


 • A (NN og NN)
 • V (NN og NN)
 • B (NN)
 • O (NN)
 • Ø (NN)

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 17, stk. 1.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Hans Nissen og Pia Bødtker (A)

Kristian Hegaard (B)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Carsten Wulff og Thomas Elgaard (V)

Bjørn Svensson (Ø)

Nr.11 - Kulturudvalget

Sagsnr.: 17/27221

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 7 medlemmer til Kulturudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 7 medlemmer til Kulturudvalget.


I følge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


 • A (NN)
 • V (NN og NN)
 • C (NN)
 • B (NN og NN)
 • I (NN)

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 17, stk. 1.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Carsten Nielsen (A)

Kristian Hegaard og Bettina Bové (B)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Charlotte Bie (I)

Carsten Wulff og Tinne Borch Jacobsen (V)

Nr.12 - Infrastruktur- og Teknikudvalget

Sagsnr.: 17/27112

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 7 medlemmer til Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 7 medlemmer til Infrastruktur- og Teknikudvalget.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


 • A (NN og NN)
 • V (NN og NN)
 • B (NN)
 • I (NN)
 • O (NN)

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 17, stk. 1.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Carsten Nielsen og Cømert Sonsuz (A)

Lars Simonsen (B)

Charlotte Bie (I)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Lars Egedal og Thomas Elgaard (V)

Nr.13 - Børn og Unge-udvalget

Sagsnr.: 17/23772

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Børn og Unge-udvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal – blandt sine medlemmer – vælge 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Børn og Unge-udvalget.


Ud over de 2 valgte byrådsmedlemmer består udvalget af en byretsdommer og 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige.


Udvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge i medfør af § 74 i serviceloven (hjælpeforanstaltninger uden forældremyndighedens samtykke mv.).


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:

 

Medlem:

Stedfortræder:

A (NN)

A (NN)

V (NN)

V (NN)

 

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens §§ 18-21.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Medlem:                                             Stedfortræder:

Charlotte Sander (A)                     Carsten Nielsen (A)

Tinne Borch Jacobsen (V)              Lars Søndergaard (V)

Nr.14 - Nordsjællands Park og Vej

Sagsnr.: 17/23914

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Byrådet skal vælge 3 bestyrelsesmedlemmer til Nordsjællands Park og Vej.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 3 medlemmer af Byrådet til bestyrelsen for Nordsjællands Park og Vej, som er et § 60-fællesskab dannet sammen med Helsingør Kommune.


Bestyrelsen tiltrædes ligeledes af 3 byrådsmedlemmer fra Helsingør Kommune.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem:

A (NN)

V (NN)

O (NN)

Retsgrundlag

§ 2 i samarbejdsaftalen for Nordsjællands Park og Vej.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Ergin Øzer (A)

Flemming Rømer (O)

Lars Egedal (V)

Nr.15 - Fredensborg Forsyning

Sagsnr.: 17/23981

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg til bestyrelsen i Fredensborg Forsyning m.fl.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 8 medlemmer til bestyrelsen for Fredensborg Forsyning A/S m.fl.


Valget har virkning for Fredensborg Forsyning A/S, Fredensborg Forsyning Holding A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Spildevand A/S og Fredensborg Affald A/S således, at de 8 medlemmer vil gå igen i alle 5 selskabers bestyrelser.


Formelt er det generalforsamlingen i et aktieselskab, der udpeger bestyrelsen.


Med udgangspunkt i, at selskaberne er 100 pct. kommunalt ejede, kan denne udpegning af de 8 medlemmer, anses for at udgøre Byrådets baggrundstilkendegivelse til de forestående generalforsamlinger i de nævnte aktieselskaber.


Bestyrelserne tiltrædes derudover af 5 medarbejderrepræsentanter og 2 forbrugerrepræsentanter.


Ifølge konstitueringen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem:

 • A (NN)
 • A (NN)
 • A (NN)
 • V (NN)
 • V (NN)
 • B (NN)
 • O (NN)
 • (NN)

Retsgrundlag

Selskabsloven og selskabernes vedtægter.

Kompetence

Byrådet (i princippet som indstilling til selskabernes generalforsamlinger).

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Thomas Lykke Pedersen, Ergin Øzer og Carsten Nielsen (A)

Lars Simonsen (B)

Flemming Rømer (O)

Thomas Elgaard og Lars Egedal (V)

Hossein Armandi (H)

Nr.16 - Bedømmelseskomite til bygningspræmiering

Sagsnr.: 17/23208

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af to medlemmer til bedømmelseskomiteen til præmiering af bygninger.


De pågældende skal være medlem af Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Ifølge vedtægterne for Fredensborg Kommunes præmiering af god arkitektur består bedømmelseskomiteen af 5 personer. Formanden for Plan-, Miljø – og Klimaudvalget er født medlem af komiteen. Herudover udpeges to medlemmer blandt Byrådets øvrige medlemmer.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem:

A (NN)

V (NN)

Retsgrundlag

Vedtægter for præmiering af god arkitektur, pkt. 4.

Kompetence

Byrådet

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Louise Mehnke (A)

Carsten Bo Nielsen (V)

Nr.17 - Beredskabskommissionen

Sagsnr.: 17/23780

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Byrådet skal vælge repræsentanter til den fælles beredskabskommission.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 2 medlemmer af Byrådet til den fælles beredskabskommission i Nordsjællands Brandvæsen med yderligere deltagelse af Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner.


Herudover er borgmesteren født medlem af beredskabskommissionen.


Beredskabskommissionen tiltrædes ligeledes af 2 byrådsmedlemmer fra de 3 øvrige deltagerkommuner samt politidirektøren i politikredsen.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem:

A (NN)

V (NN)

Retsgrundlag

Beredskabslovens § 10 og § 4 i samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Bo Hilsted (A)

Carsten Bo Nielsen (V)

Nr.18 - Bestyrelsen for Ung Fredensborg

Sagsnr.: 17/23214

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til bestyrelsen for Fredensborg Kommunes ungdomsskole – Ung Fredensborg.

Sagsfremstilling og økonomi

Efter lov om ungdomsskoler oprettes der ved hver ungdomsskole en ungdomsskolebestyrelse, der består af 7 eller flere medlemmer.

 

Bestyrelsen skal som minimum have deltagelse af

1) organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter,

2) medarbejderne ved ungdomsskolen,

3) eleverne ved ungdomsskolen.

Medlemstallet og den nærmere sammensætning af ungdomsskolebestyrelsen fastsættes af Byrådet.


Byrådet kan beslutte, at en tilforordnet deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.


Efter styrelsesvedtægten for Fredensborg Kommunes Ungdomsskole består bestyrelsen af 7 personer, heraf en repræsentant for byrådet, valgt af dette inden for eller uden for dets medlemmer, samt en stedfortræder.


Ved indgåelse af konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) blev det aftalt, at der af Byrådet skal udpeges 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til bestyrelsen.


Nærværende udpegning nødvendiggør således en efterfølgende ændring af styrelsesvedtægten for Fredensborg Kommunes Ungdomsskole.


I følge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem:

Stedfortræder:

A (NN)

A (NN)

F (NN)

Ø (NN)


Retsgrundlag

Lov om Ungdomsskoler § 8

Styrelsesvedtægt for Fredensborg Kommunes Ungdomsskole.

Kompetence

Byrådet

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Medlem                                        Stedfortræder

Rasmus Østrup Møller (A)              Hossein Armandi, (H)

Henriette Brandt Pedersen, (F)          Sarah Christensen, (Ø)

Nr.19 - Blindecentret Bredegaard

Sagsnr.: 17/23841

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg til bestyrelsen for Blindecentret Bredegaard.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal vælge et medlem til bestyrelsen for Blindecenter Bredegaard.


Det følger af Bredegaards vedtægter, at bestyrelsen består af 6 medlemmer, heraf et medlem udpeget af Fredensborg Kommune, som beliggenhedskommune.


Der er ikke krav om, at der skal udpeges et byrådsmedlem og Fredensborg Kommune har hidtil været repræsenteret ved centerchefen for ældre og handicap.


Blindecenter Bredegaard har driftsoverenskomst med Region Hovedstaden.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er det aftalt, at posten besættes administrativt således, at souschef på handicapområdet Meta Fuglsang udpeges.

Retsgrundlag

Bredegaards vedtægter.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Souschef i center for familie og handicap Meta Fuglsang

Nr.20 - Blå Kors Humlebæk

Sagsnr.: 17/23862

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg til bestyrelsen for Blå Kors Humlebæk.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Blå Kors Humlebæk.


Fredensborg Kommune udpeger i alt 2 medlemmer til bestyrelsen. Ved den første udpegning til bestyrelsen besluttede Byrådet, at det ene medlem skulle være chefen for kommunens ældre og handicap afdeling og at det andet medlem skulle være en politisk repræsentant.


Efter en organisationsændring er handicapområdet overført til nuværende Center for Familie og Handicap.


Det administrative medlem af bestyrelsen i den kommende valgperiode vil på den baggrund være centerchef Susanne Lyngsø.


Der er ikke krav om, at det skal være et byrådsmedlem.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posten fordelt således:


Medlem:

A (NN)

Retsgrundlag

Vedtægterne for Blå Kors Humlebæk.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017


Følgende blev udpeget:


Pia Bødtker (A)

Nr.21 - Brugerrådet for Naturstyrelsen Nordsjælland

Sagsnr.: 17/23186

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af et medlem til brugerrådet for Naturstyrelsen Nordsjælland.


Det er ikke et krav, at den pågældende er medlem af Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges et medlem til brugerrådet for Naturstyrelsen Nordsjælland.


I følge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posten fordelt således:


Medlem:

Ø (NN)

Retsgrundlag

Retningslinjer for brugerråd.

Kompetence

Byrådet

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Mette Jeppesen (Ø)

Nr.22 - Centerrådet for Sprogcenter Nordsjælland

Sagsnr.: 17/24017

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg til Centerrådet for Sprogcenter Nordsjælland.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 1 medlem og 1 stedfortræder til Centerrådet for Sprogcenter Nordsjælland.


Der er ikke krav om, at det skal være byrådsmedlemmer.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) besættes posterne administrativt således, at centerchef Birgit Bagge udpeges som medlem og souschef Kristian Norup udpeges som stedfortræder.

Retsgrundlag

Danskuddannelsesloven og forretningsorden for Sprogcenter Nordsjælland.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Medlem:

Birgit Bagge centerchef job og uddannelse


Stedfortræder:

Kristian Norup souschef i center for job og uddannelse

Nr.23 - Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 17/22885

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg til Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 1 byrådsmedlem  til Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.


Herudover er formanden for Fritids- og Idrætsudvalget, der er tillagt den umiddelbare forvaltning af Nivå Havn og Strandpark, født medlem af bestyrelsen og samtidig født formand for bestyrelsen.


Driftsbestyrelsen består endvidere af 3 repræsentanter fra foreningerne Nivå Bådelaug, Nivå Tursejlere og Nivå Fritidsfiskerforening, 2 repræsentanter fra havnens øvrige foreninger, 1 repræsentant fra paraplyorganisationerne i Fritidsforum og 1 repræsentant fra de erhvervsdrivende på havnen.


Der vælges ikke suppleanter, jf. vedtægten.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posten fordelt således:


Medlem:

V (NN)

Retsgrundlag

Vedtægten for Nivå Havn og Strandpark, § 4.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Lars Søndergaard (V)

Nr.24 - Ejerlejlighedsforeningen Fredensborg Center

Sagsnr.: 17/23906

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg til Ejerlejlighedsforeningen Fredensborg Center.

Sagsfremstilling og økonomi

Der vælges 1 medlem som repræsentant for kommunen til Ejerlejlighedsforeningen Fredensborg Center.


Der er ikke krav om, at det skal være et byrådsmedlem.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er det aftalt, at posten besættes administrativt således, at bibliotekschef Lise Kann udpeges som medlem.

Retsgrundlag

Vedtægtens § 4.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Kulturchef Lise Kann

Nr.25 - Ekspropriationskommission vedrørende fast ejendom

Sagsnr.: 17/22490

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 1 medlem til ekspropriationskommissionens kommunale liste.

Sagsfremstilling og økonomi

Ekspropriationskommissionen behandler forslag om ekspropriation og fastsætter erstatning for de ekspropriationer, der foretages.


Efter ekspropriationsproceslovens § 6, stk.1 og 2 består ekspropriationskommissionen af 5 medlemmer, hvoraf 2 af disse medlemmer udtages fra en kommunal liste.


I hver kommune udpeger byrådet én person til den kommunale liste. Personen behøver ikke at være medlem af byrådet, men vedkommende bør have indsigt i vurdering af ejendomme.


Man kan ikke deltage i både ekspropriations- og taksationskommissionens behandling af sagen, og det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posten fordelt således:


Medlem

C (NN)

Retsgrundlag

Ekspropriationsproceslovens §§ 4-6 og 7 a.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Anette Schøning (C)

Nr.26 - Espergærde Gymnasiums bestyrelse

Sagsnr.: 17/22567

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg til Espergærde Gymnasiums bestyrelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 1 medlem til Espergærde Gymnasiums bestyrelse.


Repræsentationen er koordineret med Helsingør Kommune, således at Helsingør Kommune har repræsentationen i Helsingør Gymnasium og Fredensborg Kommune – ved borgmesteren - har repræsentationen i Espergærde Gymnasium.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posten fordelt således:


Medlem

A (NN)

Retsgrundlag

Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Borgmester Thomas Lykke Pedersen (A)

Nr.27 - Fonden Sletten Havn

Sagsnr.: 17/22870

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg til bestyrelsen for Fonden Sletten Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 2 medlemmer af Byrådet til bestyrelsen for Fonden Sletten Havn.

 

Den ene af de 2 poster tilhører principielt borgmesteren. I indeværende periode har borgmesterens post været besat af formanden for Fritids- og Idrætsudvalget, jf. Byrådets beslutning på det konstituerende møde den 10. december 2013.

 

For den kommende periode overdrager borgmesteren posten til Byrådet således, at den besættes efter Byrådets valg.

 

Som konsekvens heraf skal der udpeges 2 medlemmer på det konstituerende møde.

 

Bestyrelsen består endvidere af 4 medlemmer valgt af foreningen af erhvervsfiskere og tidligere havneinteressenter i Sletten Havn og 1 medlem af Sletten Bådeklub.

 

Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:

 

Medlem:

V (NN)

A (NN)

Retsgrundlag

Vedtægtens § 13, stk. 5.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Bo Hilsted (A)

Lars Egedal (V)

Nr.28 - Fredensborg Erhvervsråd

Sagsnr.: 17/22901

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg til Fredensborg Erhvervsråd.

Sagsfremstilling og økonomi

Ifølge Erhvervsrådets vedtægter består Fredensborg Kommunes repræsentation i Fredensborg Erhvervsråd af borgmesteren, formanden for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og formanden for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem:

A (Borgmester - født medlem – NN)

B (fmd. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget – født medlem - NN)

V (fmd. Borgerservice og Arbejdsmarkedsudvalget – født medlem - NN)

Retsgrundlag

Vedtægterne for Erhvervsrådet i Fredensborg Kommune, § 3.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Thomas Lykke Pedersen (A)

Lars Simonsen (B)

Lars Søndergaard (V)

Nr.29 - Fredensborg Vandrerhjem Fond

Sagsnr.: 17/22908

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg til Fredensborg Vandrerhjem Fond.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for Fredensborg Vandrerhjem Fond.


Det kan oplyses, at bestyrelsen for Fredensborg Vandrerhjem Fond den 25. oktober 2017 har vedtaget en ændring af fondens vedtægt, hvorefter de af Byrådet udpegede medlemmer ikke behøver af være byrådsmedlemmer. Fredensborg Byråd har godkendt vedtægtsændringen på mødet den 27. november 2017. Bestyrelsen afventer herefter en formel godkendelse af vedtægtsændringen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem

A (NN)

C (NN)

Retsgrundlag

Vedtægtens § 6.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Poul Juul (A)

Christian de Jonquières (C)

Nr.30 - Fredensborghallens brugerbestyrelse

Sagsnr.: 17/23654

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg til Fredensborghallens brugerbestyrelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Fredensborghallens brugerbestyrelse.


Der er ikke krav om, at det skal være byrådsmedlemmer.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


 

Medlem

Stedfortræder

A (NN)

A (NN)

V (NN)

V (NN)

 

Retsgrundlag

Selvforvaltningsaftalens § 2.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Medlem:

Stedfortræder:

Charlotte Sander (A)

Bo Hilsted (A)

Charlotte Kirkegaard (V)

Johannes Holm (V)

Nr.31 - Fredningsnævnet

Sagsnr.: 17/23108

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg til Fredningsnævnet.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 1 medlem og 1 stedfortræder til Fredningsnævnet.


Den valgte skal tiltræde Fredningsnævnet i sager, der angår arealer beliggende i Fredensborg Kommune.


Der er ikke krav om, at det skal være byrådsmedlemmer.


Herudover består Fredningsnævnet af en formand, som skal være dommer udpeget af Miljø- og Fødevareministeren og endnu et medlem udpeget af Miljø- og Fødevareministeren.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem

Stedfortræder

A (NN)

A (NN)

 

Retsgrundlag

Naturbeskyttelseslovens § 35.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Medlem:

Stedfortræder:

Hans Duus Jørgensen (A)

Carsten Nielsen (A)


Nr.32 - Folkeoplysningsudvalget

Sagsnr.: 17/23121

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Byrådet skal vælge 7 medlemmer til Folkeoplysningsudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 7 medlemmer til Folkeoplysningsudvalget.


Ifølge konstitueringsaftalen ændres Fritidsforum til Folkeoplysningsudvalget. Det nye Folkeoplysningsudvalg forudsættes dog at have den samme kompetence som Fritidsforum.


Der er ikke krav om, at det skal være byrådsmedlemmer, ligesom der ikke skal vælges suppleanter.


Kommissoriet vil blive revideret i starten af 2018 som en konsekvens af konstitueringsaftalen.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem

A (NN)

B (NN)

C (NN)

F (NN)

O (NN)

V (NN)

Ø (NN)

 

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Bo Hilsted (A)                                        

Kristian Hegaard (B)                     

Jesper Tvilde (C)

Lis Grete Møller (F)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Thomas Elgaard (V)

Sarah Christensen (Ø)

Nr.33 - Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø

Sagsnr.: 17/23124

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg til Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 2 medlemmer af Byrådet til Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø.


Der er indgået driftsoverenskomst om fælles vandindvinding ved Sjælsø mellem Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Hørsholm, Gladsaxe og Fredensborg Kommuner, hvor formålet er at opretholde en tilstrækkelig og bæredygtig drikkevandsforsyning i kommunerne.


Overenskomsten administreres af Fælleudvalget, der består af 2 repræsentanter fra hver af medlemskommunernes byråd.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem

O (NN)

V (NN)   

Retsgrundlag

Overenskomstens § 2.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Flemming Rømer (O)

Lars Egedal (V)

Nr.34 - Grundlisteudvalget

Sagsnr.: 17/23632

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg til grundlisteudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 5 medlemmer til grundlisteudvalget.


Der er ikke krav om, at det skal være byrådsmedlemmer.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem:

O – formand (NN) 

A (NN) 

B (NN) 

C (NN) 

V (NN) 

Retsgrundlag

Retsplejelovens § 72, 1. punktum.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Hossein Armandi, (H)

Marianne Bredgaard Karlsson, (B)

Hans Jørgen Jensen, (C)

Ove Wraae Pedersen, (O)

Thomas Bak, (V)

Nr.35 - Grønt Råd

Sagsnr.: 17/23638

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af medlemmer til Grønt Råd.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Grønt Råd.


Der er ikke krav om, at det skal være byrådsmedlemmer.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem:

Stedfortræder:

B (NN)

B (NN)

F (NN)

A (NN)

Retsgrundlag

Kommissorium for Grønt Råd i Fredensborg Kommune vedtaget af Byrådet 21.6.2010, revideret 2.6.2015.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Medlem:

Stedfortræder:

Tonny Lacomble Nielsen (B)

Lars Simonsen (B)

Torben Forskov (F)

Ergin Øzer (A)

Nr.36 - Gårdejer Holger Sode og hustru Anna Sodes mindelegat

Sagsnr.: 17/23180

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af et medlem til bestyrelsen for ”Gårdejer Holger Sode og hustru Anna Sodes mindelegat”.


Det er ikke et krav, at den pågældende er medlem af Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges et medlem til bestyrelsen for ”Gårdejer Holger Sode og hustru Anna Sodes mindelegat”


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posten fordelt således:


Medlem:

V (NN)

Retsgrundlag

Fundatsen § 3.

Kompetence

Byrådet

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Carsten Bo Nielsen (V)

Nr.37 - Handicaprådet

Sagsnr.: 17/24456

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 7 medlemmer og 7 personlige stedfortrædere til Handicaprådet. Mindst 1 af medlemmerne skal være byrådsmedlem. 

 

Sagsfremstilling og økonomi

Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer udpeget af Byrådet og 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen, udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

 

Et antal af de medlemmer, der udpeges af Byrådet, skal være byrådsmedlemmer. Dette betyder, at der alene er krav om mindst 1 byrådsmedlem i Handicaprådet.

 

De øvrige repræsentanter for Byrådet udpeges blandt ansatte i kommunen, ansatte i selvejende institutioner eller ansatte hos andre private leverandører, der udfører relevante opgaver for kommunen.

 

Handicaprådet sammensættes således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal som medlemmer udpeget af Byrådet.

 

Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af Handicaprådet.

 

Rådet vælger selv sin formand.  

 

Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:

 

Medlem:

Stedfortræder:

A (NN)

B (NN)

A (NN)

B (NN)

C (NN)

C (NN)

F (NN)

A (NN)

O (NN)

O (NN)

V (NN)

V (NN)

Ø (NN)

A (NN)

 

 

Retsgrundlag

Den sociale retssikkerhedslovs § 37 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1345 af 23. november 2016, og bekendtgørelse nr. 1338 af 18. november 2016 om retssikkerhed og administration på det sociale område  §§ 26 og 27.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Medlem:

Stedfortræder:

Louise Mehnke (A)

Charlotte Sander (A)

Kristian Hegaard (B)

Bettina Bové (B)

Rene Nørbjerg (C)

Jesper Tvilde (C)

Christen Amby (F)

Carsten Nielsen (A)

Jørgen Elleboe (O)

Flemming Rømer (O)

Thomas Elgaard (V)

Carsten Wulff (V)

Bjørn Svensson (Ø)

Cømert Sonsuz (A)


Nr.38 - Hegnssynet

Sagsnr.: 17/23743

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 3 medlemmer og 3 personlige suppleanter til Hegnssynet, heraf skal én beskikkes som formand. Medlemmerne af Hegnssynet fungerer samtidig som vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven.

Sagsfremstilling og økonomi

For hver kommune nedsættes et hegnssyn bestående af 3 medlemmer, af hvilke det ene medlem beskikkes som formand. For hvert medlem beskikkes en personlig suppleant.


Hegnssynets medlemmer kan alene vælges blandt kommunens egne borgere. Mindst et medlem skal være plantningskyndigt. I kommuner med bymæssig bebyggelse på 1.000 indbyggere eller derover skal et medlem af hegnssynet tillige være bygningskyndig. 


Personer, der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig beskikke til hegnssynet. Den, der har fungeret som synsmand i en periode, er ikke forpligtet til at modtage beskikkelse før efter udløbet af en ny periode.


Efter mark- og vejfredsloven beskikkes for hver kommune 3 vurderingsmænd. Byrådet kan efter loven beslutte, at hegnssynsmændene også varetager opgaverne som vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven. Her skal de vurdere skader forvoldt af husdyr efter nærmere angivne bestemmelser i loven.


Det lægges til grund, at medlemmerne af Hegnssynet i Fredensborg Kommune i lighed med tidligere praksis desuden skal varetage vurderingsforretningerne i henhold til mark- og vejfredsloven.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem:

Stedfortræder:

A - formand (NN)

A (NN)

C (NN)

C (NN)

V (NN)

V (NN)

Retsgrundlag

Hegnslovens §§ 27-32.

Mark- og vejfredslovens §§ 21-23.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Medlem:

Stedfortræder:

Carsten Nielsen (A)

Leif Ryom (A)

Christa M. Staugaard (C)

John Gabriel Sørensen (C)

Thomas Bak (V)

Mie Stattau (V)


Nr.39 - Hjemmeværnets distriktsudvalg

Sagsnr.: 17/23170

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Indstilling af 1 medlem til Hjemmeværnets distriktsudvalg. Det er ikke et krav, at den pågældende skal være medlem af Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Hjemmeværnets distriktsudvalg træffer afgørelse om optagelse af frivillige i hjemmeværnet. Udvalgene består af en formand og 4 til 10 medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen af forsvarsministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelserne.


Der indstilles et medlem pr. kommune til distriktsudvalget. Det er ikke et krav, at den pågældende er medlem af Byrådet, men Forsvaret ser gerne at den udpegede er medlem af Økonomiudvalget eller Socialudvalget.


Distriktsudvalgets funktionsperiode begynder den 1. september 2018 og udløber den 31. august 2022.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posten fordelt således:


Indstillet kandidat:

A (NN)

Retsgrundlag

Hjemmeværnsloven § 9, stk. 3.

Kompetence

Byrådet

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Poul Juul (A)

Nr.40 - HMN Naturgas I/S

Sagsnr.: 17/23171

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 1 byrådsmedlem og 1 stedfortræder til repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S.


Begge skal være medlem af Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Repræsentantskabet er øverste myndighed for HMN Naturgas I/S.


Byrådet skal ifølge vedtægterne for HMN Naturgas I/S udpege et medlem af repræsentantskabet, samt en stedfortræder for denne. Begge skal være medlemmer af Byrådet.


Funktionsperioden for repræsentantskabet svarer til den kommunale valgperiode.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem:

Stedfortræder:

A (NN)

A (NN)

Retsgrundlag

Vedtægter for HMN Naturgas I/S § 6.

Kompetence

Byrådet

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Medlem:

Stedfortræder:

Thomas Lykke Pedersen (A)

Ergin Øzer (A)

Nr.41 - Humlebækhallens bestyrelse

Sagsnr.: 17/23662

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg til Humlebækhallens bestyrelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 2 medlemmer til Humlebækhallens bestyrelse.


Der er ikke krav om, at det skal være byrådsmedlemmer.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem

F (NN)

V (NN)

Retsgrundlag

Selvforvaltningsaftalens pkt. 2.2.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Berit Holtegaard (F)

Preben Goth (V)

Nr.42 - I/S Norfors

Sagsnr.: 17/23204

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af  en stedfortræder for borgmesteren i bestyrelsen for I/S Norfors.


Den pågældende skal være medlem af Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Ifølge vedtægten for I/S Norfors består bestyrelsen af borgmestrene fra interessentskabets deltagerkommuner.


For hvert bestyrelsesmedlem vælges en personlig stedfortræder blandt Byrådets medlemmer.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posten fordelt således:


Stedfortræder:

A (NN)

Retsgrundlag

Vedtægten § 6.

Kompetence

Byrådet

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Ergin Øzer (A) som stedfortræder

Nr.43 - Karlebo Lokalhistoriske Forening

Sagsnr.: 17/23181

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af et medlem til bestyrelsen for Karlebo Lokalhistoriske Forening.


Det er ikke et krav, at den pågældende er medlem af Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges et medlem til bestyrelsen for Karlebo Lokalhistoriske Forening.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posten fordelt således:


Medlem:

B (NN)

Retsgrundlag

Vedtægter for Karlebo Lokalhistoriske Forening § 5.

Kompetence

Byrådet

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Birgitte Larsen (B)

Nr.44 - Kommunalpolitisk Topmøde

Sagsnr.: 17/23173

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 6 delegerede og 6 stedfortrædere for disse.


Der skal vælges medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Der vælges 1 delegeret pr. 8.000 indbyggere i kommunen. Fredensborg Kommune har således 6 pladser ved Topmødet. Der vælges stedfortrædere for de delegerede.


Som delegerede og stedfortrædere for disse kan alene udpeges medlemmer af Byrådet.


Topmødet afholdes næste gang den 8.-9. marts 2018.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem:

Stedfortræder:

A (NN)

A (NN)

B (NN)

B (NN)

C (NN)

C (NN)

O (NN)

O (NN)

V (NN)

V (NN)

Ø (NN)

F (NN)

 


Retsgrundlag

KL’s love § 4

Kompetence

Byrådet

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:Medlem:

Stedfortræder:

Thomas Lykke Pedersen (A)

Per Frost Henriksen (A)

Kristian Hegaard (B)

Bettina Bové (B)

Ulla Hardy-Hansen ( C)

Thomas von Jessen (C )

Flemming Rømer (O)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Lars Søndergaard (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Bjørn Svensson (Ø)

Hanne Berg (F)


Nr.45 - Kredsrådet for Nordsjællands Politi

Sagsnr.: 17/23184

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af  en stedfortræder for borgmesteren i Kredsrådet for Nordsjællands Politi.


Den pågældende skal være medlem af Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Ifølge retsplejeloven oprettes der et kredsråd vedr. politiets virksomhed i hver politikreds. Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter.


Der vælges en stedfortræder for borgmesteren blandt Byrådets medlemmer.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posten fordelt således:


Stedfortræder:

V (NN)

Retsgrundlag

Retsplejelovens § 111, stk. 5.

Kompetence

Byrådet

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Carsten Bo Nielsen (V)

Nr.46 - Legatet "Fredensborg og Omegns Spare- og Lånekasse af 18. april 1902

Sagsnr.: 17/23179

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for legatet ”Fredensborg og Omegns Spare og Lånekasse af 18. april 1902.”


De pågældende skal være medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen for legatet ”Fredensborg og Omegns Spare- og Lånekasse af 18. april 1902.”


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem:

A (NN)

V (NN)

Retsgrundlag

Fundatsen § 6

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Cømert Sonsuz (A)

Carsten Bo Nielsen (V)

Nr.47 - Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Sagsnr.: 17/24041

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Indstilling af medlem til Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Sagsfremstilling og økonomi

Nationalpark Kongernes Nordsjælland  oprettes ved udstedelse af bekendtgørelse, hvorefter der skal nedsættes en bestyrelse, som udpeges af miljøministeren.


Fremgangsmåden er, at bl.a. de involverede kommuner får et indstillingsbrev, hvor miljøministeren anmoder kommunen om, at indstille to kandidater M/K, hvoraf miljøministeren udpeger den ene til bestyrelsen.


Bekendtgørelsen forudsætter, at medlemmerne har lokal tilknytning.


I de allerede etablerede nationalparker har praksis været – i den eller de første valgperioder- at kommunen indstiller borgmesteren og fx en udvalgsformand.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) indstilles følgende:


Medlem:

F (NN)

O (NN)

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Tine Hansen (Å)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Nr.48 - Nivaagaards Malerisamling

Sagsnr.: 17/23201

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af to medlemmer til bestyrelsen for Nivaagaards Malerisamling.


Mindst et bestyrelsesmedlem skal være medlem af Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges to medlemmer til bestyrelsen for Nivaagaards Malerisamling.


I henhold til vedtægten skal Fredensborg Kommune udpege to medlemmer til bestyrelsen, hvoraf  mindst et skal være medlem af Byrådet.


Medlemmer af bestyrelsen, som er udpeget efter 1. januar 2013 kan kun udpeges for i alt tre valgperioder, eller i alt 12 år.


Der skal ifølge vedtægten ikke udpeges stedfortrædere.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem:

B (NN)

V (NN)                            

Retsgrundlag

Vedtægtens § 4

Kompetence

Byrådet

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Kristian Hegaard (B)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Nr.49 - NKK-hallens bestyrelse

Sagsnr.: 17/23738

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg til NKK-hallens bestyrelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 2 medlemmer til NKK-hallens bestyrelse.


NKK-hallen er organiseret som et andelsselskab ejet af brugerforeningerne (forskellige sportsforeninger), der hver ejer et antal andele.


Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af Byrådet. Der er ikke krav om, at det skal være byrådsmedlemmer, og der er ikke krav om udpegning af suppleanter.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem:

A (NN)

V (NN)

Retsgrundlag

Vedtægtens § 12.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Cømert Sonsuz (A)

Thomas Elgaard (V)

Nr.50 - Overtaksationskommissionen efter vejloven

Sagsnr.: 17/23210

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Udpegning af en person til optagelse på en liste over medlemmer af overtaksationskommissionen efter vejloven.


Det er ikke et krav, at den pågældende er medlem af Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Overtaksationskommissionen behandler sager i 2. instans om klager over taksationskommissionernes kendelser om erstatning.


En overtaksationskommission består af 5 medlemmer. Formanden, der skal have juridiske kvalifikationer, samt to faste medlemmer udnævnes af Transportministeren. Formanden udtager til den enkelte sag to yderligere medlemmer fra en kommunal liste.


Byrådet skal vælge en person, der optages på listen over medlemmer af den overtaksationskommission, der omfatter kommunen. Det er ikke et krav, at den pågældende er medlem af Byrådet.


Medlemmerne af overtaksationskommissioner skal have indsigt i vurdering af ejendomme.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posten fordelt således:


Medlem:

C (NN)

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje, § 106.

Kompetence

Byrådet

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Christian de Jonquières (C )

Nr.51 - Taksationskommissionen - fast ejendom

Sagsnr.: 17/22571

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 1 medlem til taksationskommissionens kommunale liste.

Sagsfremstilling og økonomi

Taksationskommissionen efterprøver de af ekspropriationskommissionen fastsatte kendelser, hvorved erstatning gives eller nægtes.


Efter ekspropriationsproceslovens § 7, stk.1 og 2 består taksationskommissionen af 5 medlemmer, hvoraf 2 af disse udtages fra en kommunal liste.


I hver kommune udpeger byrådet én person til den kommunale liste. Personen behøver ikke at være medlem af byrådet, men vedkommende bør have indsigt i vurdering af ejendomme.


Man kan ikke deltage i både ekspropriations- og taksationskommissionens behandling af sagen, og det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posten fordelt således:


Medlem:

V (NN) 

Retsgrundlag

Ekspropriationsproceslovens §§ 7 – 7a.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Thomas Bak (V)

Nr.52 - Taksationskommissionen efter vejloven

Sagsnr.: 17/23209

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Der skal udpeges to personer til optagelse på en liste over medlemmer af taksationskommissionen efter vejloven.


Det er ikke et krav, at de pågældende er medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Taksationskommissionerne behandler sager om fastsættelse af erstatninger for ekspropriationer, som behandles efter reglerne i lov om offentlige veje.


En taksationskommission består af tre medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af Transport-, Bygnings- og Boligministeren. Formanden udtager til den enkelte sag to medlemmer fra en liste, hvortil hver kommune i taksationskommissionens område har udpeget to personer.


Byrådet skal udpege to personer til optagelse på listen over medlemmer af taksationskommissioner. Udpegningen sker for byrådets funktionstid.


Det er ikke et krav, at de pågældende er medlemmer af Byrådet.


Medlemmerne af taksationskommissioner skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.


I følge konstitueringsaftalen (mellem A,V,B,C,O,F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem:

A (NN)

V (NN)

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje, § 105.

Kompetence

Byrådet

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Peter Aaby (H)

Thomas Bak (V)

Nr.53 - Trafikselskabet Movias repræsentantskab

Sagsnr.: 17/23211

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af et medlem og en stedfortræder til repræsentantskabet for trafikselskabet Movia.


Begge skal være medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Repræsentantskabet for trafikselskabet Movia består af et medlem fra hver kommune. Der udpeges en personlig stedfortræder for det valgte medlem.

Medlemmet og stedfortræderen skal vælges blandt Byrådets medlemmer. Valget har virkning for Byrådets funktionsperiode.


Repræsentantskabet vælger på sit første møde 6 medlemmer til trafikselskabets bestyrelse blandt sine medlemmer, samt 6 personlige suppleanter for disse.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:

 

Medlem:

Stedfortræder:

A (NN)

V (NN)

Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber § 2

Vedtægt for Trafikselskabet Movia §§ 6 og 7.

Kompetence

Byrådet

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:Medlem:

Stedfortræder:

Per Frost Henriksen (A)

Carsten Nielsen (A)


Nr.54 - Valg af stedfortræder for borgmesteren til KL's repræsentantskab

Sagsnr.: 17/24361

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 1 stedfortræder for borgmesteren til KL’s repræsentantskab.

 

Stedfortræderen skal være byrådsmedlem.

Sagsfremstilling og økonomi

KL’s repræsentantskab består af borgmestrene i KL’s medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for politiske partier og listesamarbejder. De enkelte byråd udpeger en stedfortræder for borgmestrene til repræsentantskabet.

 

Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posten tildelt således:

 

 Stedfortræder:

 

 V (NN)

 

 

Retsgrundlag

KL’s love af 2006, § 13.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Lars Søndergaard (V)

Nr.55 - Valgbestyrelsen i forbindelse med afholdelse af folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet

Sagsnr.: 17/24350

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 4 medlemmer og 4 stedfortrædere til Valgbestyrelsen i forbindelse med afholdelse af folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet.

 

Valg af en næstformand blandt de valgte medlemmer.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune er kredskommune i valgkredsen, hvorfor borgmesteren er født medlem af og formand for valgbestyrelsen. Borgmesteren er ét af de 4 byrådsmedlemmer, Fredensborg Kommune skal vælge.

 

Den gruppe i Byrådet, der har valgt et medlem til valgbestyrelsen, udpeger tillige en stedfortræder, der også skal være medlem af Byrådet.

 

Reglerne for valget til både Valgbestyrelsen i forbindelse med afholdelse af folketingsvalg og folkeafstemninger samt Valgbestyrelsen ved valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet er ens. Valgbestyrelserne kan således være identisk sammensat.

 

Ingen, der er opstillet som kandidat i storkredsen, eller som er opstillet som kandidat til Europa-Parlamentet, kan vælges som medlem eller stedfortræder til valgbestyrelsen.

 

Da Fredensborg Kommune er kredskommune, vælger kommunen næstformanden blandt sine medlemmer i valgbestyrelsen. Valget sker ved flertalsvalg.

 

Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:

 

Medlem

Stedfortræder

A (borgmesteren – født medlem)

A (NN)

B (NN)

B (NN)

O (NN)

O (NN)

V (NN - næstformand)

V (NN)

 

 

Retsgrundlag

Lov om valg til folketinget §§ 23-28 og § 31, jf. lovbekendtgørelse nr. 392 af 26. april 2017, samt lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet § 16, jf. lovbekendtgørelse nr. 368 af 10. april 2014.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


 

Medlem

Stedfortræder

Thomas Lykke Pedersen (A) -født medlem

Per Frost Henriksen (A)

Kristian Hegaard (B)

Bettina Bové (B)

Flemming Rømer (O)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Lars Søndergaard (V) - næstformand

Tinne Borch Jacobsen (V)

 

Nr.56 - Valgbestyrelsen ved kommunale valg

Sagsnr.: 17/24317

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 7 byrådsmedlemmer og 7 stedfortrædere til valgbestyrelsen ved kommunale valg. Valg af en næstformand blandt valgbestyrelsens medlemmer.  

Sagsfremstilling og økonomi

Valgbestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer, herunder borgmesteren, der er født medlem af og formand for valgbestyrelsen. Den gruppe, der  har valgt et medlem udpeger tillige en stedfortræder for denne.

 

Byrådet skal endvidere vælge en næstformand blandt valgbestyrelsens medlemmer.

 

Borgmesteren udgør det ene medlem, og hans plads fragår derfor i det antal pladser, som hans gruppe i Byrådet kan besætte.

 

Et byrådsmedlem, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som medlem af eller stedfortræder til valgbestyrelsen.

 

Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:

 

Medlem:

Stedfortræder:

A (borgmesteren er født medlem - NN )

A (NN)

B (NN)

B (NN)

C (NN)

C (NN)

F (NN)

A (NN)

O (NN)

O (NN)

V (NN – næstformand)

V (NN)

Ø (NN)

A (NN)


Retsgrundlag

Lov om kommunale og regionale valg §§ 13-15 og § 18, jf. lovbekendtgørelse nr. 771 af 21. juni 2017. 

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


 

Medlem:

Stedfortræder:

Thomas Lykke Pedersen (A) - formand

Per Frost Henriksen (A)

Kristian Hegaard (B)

Bettina Bové (B)

Ulla Hardy-Hansen (C )

Thomas von Jessen (C )

Hanne Berg (F)

Bo Hilsted (A)

Flemming Rømer (O)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Lars Søndergaard (V) – næstformand

Tinne Borch Jacobsen (V)

Bjørn Svensson (Ø)

Louise Mehnke (A)


Nr.57 - Venskabsbyforum

Sagsnr.: 17/23704

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg til Venskabsbyforum.

Sagsfremstilling og økonomi

Venskabsbyforum er et § 17, stk. 4 udvalg.


Ifølge konstitueringsaftalen skal der vælges 6 byrådsmedlemmer til Venskabsbyforum og der holdes 2 møder om året. Som følge af konstitueringsaftalen skal der vedtages en vedtægtsændring.


Venskabsbyforum består herudover af 9 medlemmer, der repræsenterer henholdsvis Kulturelt Samråd, Bad Berleburg Klubben, Sudbury Klubben, Foreningen Norden, Sporten (2 medlemmer), Skolerne, Kulturelle Institutioner og Erhvervslivet.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlemmer

A (NN)

B (NN)

C (formand – NN)

O (NN)

V (NN)

Ø (NN)

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 17, stk. 4 og Vedtægt for Venskabsbykomiteen i Fredensborg Kommune.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Louise Mehnke (A)

Bettina Bovè (B)

Thomas von Jessen (C )

Flemming Rømer (O)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Bjørn Svensson (Ø)

Nr.58 - VisitNordsjælland - bestyrelsen

Sagsnr.: 17/25141

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 1 medlem og en suppleant for dette til bestyrelsen for VisitNordsjælland.

 

Der er ikke krav om, at det skal være et byrådsmedlem. 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal udpege et medlem og en suppleant for dette til VisitNordsjællands bestyrelse.

 

 

VisitNordsjællands bestyrelse består af 8 medlemmer, nemlig

 

2 medlemmer udpeget af Helsingør Kommune

2 medlemmer udpeget af Gribskov Kommune

1 medlem udpeget af Fredensborg Kommune

1 medlem udpeget af Hillerød Kommune

1 medlem udpeget af Halsnæs Kommune

1 medlem udpeget af Wonderful Copenhagen

 

Ud af den udpegede bestyrelse udpeger medlemskommunerne i fællesskab og senest i forbindelse med førstkommende generalforsamling formanden for bestyrelsen.

 

Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:

 

Medlem:

Suppleant:

A (NN)

A (NN)

 

 

 

Retsgrundlag

Vedtægter for foreningen VisitNordsjælland F.M.B.A § 5.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:

 

Medlem:

Suppleant:

Per Frost Henriksen (A)

Carsten Nielsen (A)


Nr.59 - VisitNordsjælland - Repræsentantskabet

Sagsnr.: 17/25365

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 1 medlem til repræsentantskabet for VisitNordsjælland.

 

Der er ikke krav om, at det skal være et byrådsmedlem.

Sagsfremstilling og økonomi

VisitNordsjælland er en forening, hvis formål er at samle og udvikle turismeindustrien i Nordsjælland.

 

Foreningens repræsentantskab sammensættes af 5 personer fra hver af de deltagende kommuner, hvoraf Byrådet vælger 1 medlem. Medlemmet udpeges for valgperioden.

  

Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posten fordelt således:

 

Medlem:

A (NN)

 

Administrationen bemærker, at Fredensborg Kommune ifølge vedtægterne for VisitNordsjælland § 4 skal udpege yderligere 4 medlemmer til repræsentantskabet. Det forudsættes i vedtægterne, at de pågældende medlemmer så vidt muligt repræsenterer det primære turisterhverv og øvrige erhverv i kommunen. Administrationen vil i begyndelsen af det nye år forelægge forslag til udpegningsprocedure for disse medlemmer til politisk beslutning.

Retsgrundlag

VisitNordsjællands vedtægter § 4.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Per Frost Henriksen (A)

Nr.60 - Skatteankenævn

Sagsnr.: 17/27723

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Indstilling af 1 medlem og 1 personlig suppleant til skatteankenævn, Fredensborg.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har fået tildelt 1 plads i Skatteankenævnet for perioden 1. januar 2019 til 30. juni 2022. (funktionsperiodens begyndelse er udskudt 6 måneder grundet forhandlinger om ny ankenævnsstruktur)

 

Det er skatteministeren, der udnævner medlemmet og suppleanten.

 

Det er et krav, at den enkelte kandidat/suppleant er valgbar til kommunalbestyrelsen, men det er ikke et krav, at det skal være byrådsmedlemmer.

 

Personer, der er indstillet af en kommunalbestyrelse, har som udgangspunkt pligt til at modtage skatteministerens udnævnelse, idet udnævnelsen er et borgerligt ombud.

 

Skatteforvaltningslovens § 8 angiver dog en række forhold, bl.a. alder, andet offentligt hverv og helbredstilstand, som kan begrunde, at en indstillet person kan meddele skatteministeren, at den pågældende ikke ønsker at modtage udnævnelsen.

 

En ansat i told- og skatteforvaltning kan ikke være medlem af eller suppleant i et skatteankenævn. Ingen kan samtidigt være medlem af eller suppleant i et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn, Skatterådet eller Landsskatteretten.

 

Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:

 

Medlem:

Stedfortræder:

V (NN)

A (NN)

 

 


Retsgrundlag

Skatteforvaltningsloven.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Medlem:

Stedfortræder:

Jette Hansen (V)

Benn Gandløse Vestergaard (A)


Nr.61 - Vurderingsankenævn

Sagsnr.: 17/27730

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Indstilling af 1 medlem og 1 personlig suppleant til Vurderingsankenævnet.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har fået tildelt 1 plads i Vurderingsankenævnet for perioden 1. januar 2019 til 30. juni 2022. (funktionsperiodens begyndelse er udskudt 6 måneder grundet forhandlinger om ny ankenævnsstruktur)

 

Det er skatteministeren, der udnævner medlemmet og suppleanten.

 

Det er et krav, at den enkelte kandidat/suppleant er valgbar til kommunalbestyrelsen, men det er ikke et krav, at det skal være byrådsmedlemmer.

 

Personer, der er indstillet af en kommunalbestyrelse, har som udgangspunkt pligt til at modtage skatteministerens udnævnelse, idet udnævnelsen er borgerligt ombud.


Skatteforvaltningslovens § 8 angiver dog en række forhold, bl.a. alder, andet offentligt hverv og helbredstilstand, som kan begrunde at en indstillet person kan meddele skatteministeren, at den pågældende ikke ønsker at modtage udnævnelsen.


En ansat i told- og skatteforvaltning kan ikke være medlem af eller suppleant i et skatteankenævn. Ingen kan samtidigt være medlem af eller suppleant i et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn, Skatterådet eller Landsskatteretten.


De indstillede personer skal have kendskab til ejendomsvurdering af teoretisk eller praktisk karakter, uden der dog er krav om egentlige teoretiske og praktiske kompetencer vedrørende værdifastsættelse af fast ejendom.

 

Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


 

Medlem:

Stedfortræder:

V (NN)

V (NN)


Retsgrundlag

Skatteforvaltningsloven.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Medlem:

Stedfortræder:

Niels Olesen (V)

Carsten Wulff (V)


Nr.62 - Tegningsret

Sagsnr.: 17/23645

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Tildeling af tegningsret.

Sagsfremstilling og økonomi

For at kunne forpligte Fredensborg Kommune med bindende virkning skal Byrådet give bemyndigelse til en eller flere navngivne personer til, sammen med borgmesteren eller 1. viceborgmester eller 2. viceborgmester, at underskrive dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser.


Det anbefales, at bemyndigelse – i lighed med den hidtidige praksis – tildeles en rimelig bred vifte af personer bl.a. med henblik på at sikre, at der altid er en bemyndiget person til stede i administrationen.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 32.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At bemyndigelse tildeles:


Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen

Direktør Lina Thieden

Direktør Mads Toftegaard Madsen

Direktør Thomas Barfoed

Centerchef Mie Gudmundsson

Centerchef Henriette Lilleør

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

De foreslåede bemyndigelser blev godkendt.

Nr.63 - Vederlag

Sagsnr.: 17/27660

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om vederlæggelse for varetagelse af kommunale hverv i Fredensborg Kommune fra 1. januar 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Borgmesteren:

Borgmesteren i Fredensborg Kommune ydes et vederlag, der pt. udgør 1.003.793 kr. (indbyggertal over 40.000).


Vedrørende vederlag til 1. viceborgmester:

Byrådet kan forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen træffe beslutning om, at byrådets næstformand skal have et vederlag på indtil 10 % af borgmesterens vederlag.


Vælges der flere næstformænd for byrådet, kan byrådets beslutning omfatte første og anden næstformand, der tilsammen kan tillægges vederlag på indtil 10 % af borgmesterens vederlag.


Vedr. fast vederlag til byrådsmedlemmerne:

Alle byrådsmedlemmer (bortset fra borgmesteren) modtager et fast vederlag. Vederlaget udgør pt. 91.487 kr./år.


De enkelte byrådsmedlemmer kan dog vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod at det faste vederlag reduceres med 20.741 kr. (grundbeløb pr. 1.1.2016). Erstatningen for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af diætsatsen (diætsatsen udgør pr. 1.1.2018 420 kr.). Valget skal foretages forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen. For det første år i valgperioden skal valget dog først foretages inden den 1. februar.


Det kan oplyses, at ingen byrådsmedlemmer i valgperioden 2014-2017 har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.


Børnetillæg:

Til byrådsmedlemmer, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, ydes et tillægsvederlag, der pt. udgør 14.155 kr./år., uanset antallet af hjemmeboende børn under 10 år.


Vederlag til udvalgsformænd, næstformand, formænd for særlige udvalg og udvalgsvederlag:

Da kommunens indbyggertal ligger over 40.000 indbyggere kan Byrådet inden for en ramme på 305 % af borgmesterens vederlag, altså 3.006.470 kr., beslutte at yde udvalgsvederlag, vederlag til formænd og næstformænd for de stående udvalg, formanden for Børn og Ungeudvalget, formænd for udvalg, som byrådet har henlagt opgaver til efter § 35, stk.2 i folkeoplysningsloven og formænd og næstformænd for særlige § 17, stk.4-udvalg.


Ifølge den indgåede konstitueringsaftale er der besluttet følgende fordeling af udvalgspuljen (a-c):


 1. Vederlag til udvalgsformænd

Formanden for Plan, Miljø og Klimaudvalget

200.000 kr.

Formanden for Infrastruktur og Teknikudvalget

200.000 kr.

Formanden for Borgerservice og Arbejdsmarkedsudvalget

200.000 kr.

Formanden for Social og Seniorudvalget

200.000 kr.

Formanden for Børne- og Skoleudvalget

200.000 kr.

Formanden for Fritids- og Idrætsudvalget

200.000 kr.

Formanden for Kulturudvalget

110.000 kr.

Formanden for Børn og Ungeudvalget

95.360 kr.


 1. Vederlag til næstformænd i de stående udvalg

Næstformanden for Plan, Miljø og Klimaudvalget

50.000 kr.

Næstformanden for Infrastruktur og Teknikudvalget

50.000 kr.

Næstformanden for Borgerservice og Arbejdsmarkedsudvalg.

50.000 kr.

Næstformanden for Social og Seniorudvalget

50.000 kr.

Næstformanden for Børne- og Skoleudvalget

50.000 kr.

Næstformanden for Fritids- og Idrætsudvalget

50.000 kr.

Næstformanden for Kulturudvalget

50.000 kr.


 1. Vederlag til udvalgsmedlemmer

I henhold til de i konstitueringsaftalen nedsatte stående udvalg og aftale om vederlæggelse ydes der til alle udvalgsmedlemmer i de stående udvalg inkl. det menige medlem i Børn og Ungeudvalget et udvalgsvederlag på 25.000 kr./år pr. udvalgspost. Der er 50 menige udvalgsposter, idet formænd og næstformænd i stedet får formandsvederlag og næstformandsvederlag.


Kørselsgodtgørelse

Byrådsmedlemmer har krav på kørselsgodtgørelse for deltagelse i de møder m.v., der er nævnt i styrelseslovens § 16, stk.1, a-f. Kravet har sammenhæng med den mødepligt, der følger af det borgerlige ombud. Har byrådsmedlemmet ikke mødepligt, har medlemmet heller ikke krav på kørselsgodtgørelse.

 

Kørselsgodtgørelse ydes således eksempelvis til møder i Byråd, Økonomiudvalget, stående udvalg, budgetseminarer og møder i råd, nævn eller bestyrelser, hvortil man er udpeget af byrådet og hvor der ikke ydes særskilt kørselsgodtgørelse. Der er derimod ikke krav på kørselsgodtgørelse til eksempelvis formøder, møder med administrationen og borgmesteren, og deltagelse i møder i råd, nævn eller bestyrelser, hvortil man er udpeget af byrådet og hvor der ydes særskilt kørselsgodtgørelse.

 

Byrådet kan dog godt beslutte, at der ydes kørselsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i andre aktiviteter. Det skal være aktiviteter, der er i kommunens interesse. Byrådets beslutning skal præcist angive hvilke aktiviteter, der kan begrunde udbetaling af kørselsgodtgørelse.

 

IT-udstyr:

Alle byrådsmedlemmer får tilbud om følgende: bærbar PC, trådløs bredbåndsforbindelse, Ipad, inkl. mobilt bredbånd, telefon og trådløs printer inkl. toner og papir.

 

De får derudover tilbud om et avisabonnement samt DK-nyt

 

Vederlæggelse af ikke-byrådsmedlemmer, der varetager kommunale hverv:

Byrådet kan beslutte at yde diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til den, der uden at være medlem af byrådet, er udpeget af Byrådet til at varetage et kommunalt hverv i diverse udvalg, råd, nævn, bestyrelser.

 

Det er op til Byrådet at beslutte, om man vil yde diæter og/eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Byrådet kan således beslutte begge ydelser, kun den ene eller ingen af dem.

 

Bestemmelse om ydelse af diæter m.v. gælder som udgangspunkt kun i tilfælde, hvor der ikke i særlovgivningen findes bestemmelser om vederlæggelse.

 

I den tidligere byrådsperiode har der været ydet diæter til de af byrådet og de stående udvalg udpegede medlemmer til at varetage kommunale hverv i diverse råd, nævn og bestyrelser, forudsat at de pågældende ikke bliver vederlagt på anden vis.

 

Vederlag til stedfortrædere i Byrådet:

Byrådet har den 27. november 2017 besluttet at ansøge Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation til, at der indsættes en midlertidig bestemmelse (1. januar 2018 til 31. december 2021) i styrelsesvedtægten, hvorefter en stedfortræder for et byrådsmedlem får en diæt for at deltage i et byrådsmøde, når vedkommende indkaldes efter styrelseslovens § 15, stk.2.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslovs §§ 16 og 16a, samt bekendtgørelse nr. 1530 af 9.december 2016 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. at udvalgsformændene i de stående udvalg får 200.000 kr./år i formandsvederlag, dog at formanden for Kulturudvalget får 110.000 kr./år i formandsvederlag
 2. at næstformændene i de stående udvalg får 50.000 kr./år i næstformandsvederlag
 3. at det almindelige udvalgsvederlag fastsætte til 25.000 kr. pr. udvalgspost pr. år
 4. at formanden for Børn og Ungeudvalget får 9,5 % af borgmesterens vederlag, altså pt. 95.360 kr./år
 5. at de i ovennævnte vederlag ad 1-4 reguleres i takt med den almindelige regulering af borgmesterens vederlag
 6. at der ydes 10 % af borgmestervederlagets størrelse til 1. viceborgmester
 7. at der ydes diæter til ikke-byrådsmedlemmer, der udpeges af Byrådet eller de stående udvalg til at varetage et kommunalt hverv i diverse råd, nævn, udvalg og bestyrelser, forudsat at de pågældende ikke bliver vederlagt på anden vis
 8. at ordningerne vedrørende kørselsgodtgørelse, telefoni og IT-udstyr, samt avisabonnement tages til efterretning

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Administrationens indstillinger blev godkendt.

Nr.64 - Byrådets mødekalender 2018

Sagsnr.: 17/23747

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Vedtagelse af Byrådets møder for 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Der er udarbejdet et udkast til mødekalender for 2018, hvor Byrådets, Økonomiudvalgets og de stående udvalgs møder er indsat.


Principperne for mødestrukturen er:

 • Møder i fagudvalg               1. og 2. uge – mandag til torsdag
 • Møder i Økonomiudvalg       3. uge om mandagen
 • Møder i Byrådet                 4. uge om mandagen

Principperne for mødestrukturen er identisk med mødestrukturen for 2017.


Økonomiudvalgets 1. og 2. behandling af budgettet afholdes sammen med Økonomiudvalgets ordinære møder i august og september. Ligeledes afholdes Byrådets 1. og 2. behandling af budgettet sammen med de ordinære møder i september.


Der vedlægges udkast til mødekalender 2018.


Når mødeplanen for de stående udvalg er på plads, vil møder i komiteer, råd mv. samt de obligatoriske årsmøder, Jobcamp, Børne- og Kulturchefforeningen, Kommunale tekniske chefer, Årsmøde i Dansk Byplanlaboratorium m.fl. blive lagt ind. Herefter vil den endelige kalender blive offentliggjort.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven §§ 8, stk. 1 og 20, stk. 1.

Kompetence

Byrådet, idet udvalgene fastsætter deres egne mødetidspunkter.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Forslaget til mødekalender blev godkendt.