Nr.9 - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/27172

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 7 medlemmer til Fritids- og Idrætsudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 7 medlemmer til Fritids- og Idrætsudvalget.


I følge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


  • A (NN, NN og NN)
  • V (NN, NN og NN)
  • B (NN)

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 17, stk. 1.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Bo Hilsted, Charlotte Sander og Per Frost Henriksen (A)

Kristian Hegaard (B)

Thomas Elgaard, Carsten Bo Nielsen og Lars Søndergaard (V)