Nr.8 - Børne- og Skoleudvalget

Sagsnr.: 17/27171

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 9 medlemmer til Børne- og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 9 medlemmer til Børne- og Skoleudvalget.


I følge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


  • A (NN, NN og NN)
  • V (NN og NN)
  • B (NN og NN)
  • C (NN)
  • F (NN)

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 17, stk. 1.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Per Frost Henriksen, Ergin Øzer og Charlotte Sander (A)

Lars Simonsen og Bettina Bové (B)

Thomas von Jessen (C)

Hanne Berg (F)

Lars Egedal og Tinne Borch Jacobsen (V)