Nr.7 - Borgerservice- og Arbejdsmarkedsudvalget

Sagsnr.: 17/27137

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 7 medlemmer til Borgerservice- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 7 medlemmer til Borgerservice- og Arbejdsmarkedsudvalget.


I følge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


  • A (NN og NN)
  • V (NN og NN)
  • B (NN)
  • O (NN)
  • Ø (NN)

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 17, stk. 1.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

....... Følgende blev udpeget:


Cømert Sonsuz og Pia Bødtker (A)

Bettina Bové (B)

Flemming Rømer (O)

Lars Søndergaard og Mie Stattau (V)

Bjørn Svensson (Ø)


Byrådet besluttede at udvalget skal hedde Borgerservice -, Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalget.