Nr.64 - Byrådets mødekalender 2018

Sagsnr.: 17/23747

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Vedtagelse af Byrådets møder for 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Der er udarbejdet et udkast til mødekalender for 2018, hvor Byrådets, Økonomiudvalgets og de stående udvalgs møder er indsat.


Principperne for mødestrukturen er:

  • Møder i fagudvalg               1. og 2. uge – mandag til torsdag
  • Møder i Økonomiudvalg       3. uge om mandagen
  • Møder i Byrådet                 4. uge om mandagen

Principperne for mødestrukturen er identisk med mødestrukturen for 2017.


Økonomiudvalgets 1. og 2. behandling af budgettet afholdes sammen med Økonomiudvalgets ordinære møder i august og september. Ligeledes afholdes Byrådets 1. og 2. behandling af budgettet sammen med de ordinære møder i september.


Der vedlægges udkast til mødekalender 2018.


Når mødeplanen for de stående udvalg er på plads, vil møder i komiteer, råd mv. samt de obligatoriske årsmøder, Jobcamp, Børne- og Kulturchefforeningen, Kommunale tekniske chefer, Årsmøde i Dansk Byplanlaboratorium m.fl. blive lagt ind. Herefter vil den endelige kalender blive offentliggjort.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven §§ 8, stk. 1 og 20, stk. 1.

Kompetence

Byrådet, idet udvalgene fastsætter deres egne mødetidspunkter.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Forslaget til mødekalender blev godkendt.