Nr.62 - Tegningsret

Sagsnr.: 17/23645

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Tildeling af tegningsret.

Sagsfremstilling og økonomi

For at kunne forpligte Fredensborg Kommune med bindende virkning skal Byrådet give bemyndigelse til en eller flere navngivne personer til, sammen med borgmesteren eller 1. viceborgmester eller 2. viceborgmester, at underskrive dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser.


Det anbefales, at bemyndigelse – i lighed med den hidtidige praksis – tildeles en rimelig bred vifte af personer bl.a. med henblik på at sikre, at der altid er en bemyndiget person til stede i administrationen.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 32.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At bemyndigelse tildeles:


Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen

Direktør Lina Thieden

Direktør Mads Toftegaard Madsen

Direktør Thomas Barfoed

Centerchef Mie Gudmundsson

Centerchef Henriette Lilleør

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

De foreslåede bemyndigelser blev godkendt.