Nr.61 - Vurderingsankenævn

Sagsnr.: 17/27730

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Indstilling af 1 medlem og 1 personlig suppleant til Vurderingsankenævnet.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har fået tildelt 1 plads i Vurderingsankenævnet for perioden 1. januar 2019 til 30. juni 2022. (funktionsperiodens begyndelse er udskudt 6 måneder grundet forhandlinger om ny ankenævnsstruktur)

 

Det er skatteministeren, der udnævner medlemmet og suppleanten.

 

Det er et krav, at den enkelte kandidat/suppleant er valgbar til kommunalbestyrelsen, men det er ikke et krav, at det skal være byrådsmedlemmer.

 

Personer, der er indstillet af en kommunalbestyrelse, har som udgangspunkt pligt til at modtage skatteministerens udnævnelse, idet udnævnelsen er borgerligt ombud.


Skatteforvaltningslovens § 8 angiver dog en række forhold, bl.a. alder, andet offentligt hverv og helbredstilstand, som kan begrunde at en indstillet person kan meddele skatteministeren, at den pågældende ikke ønsker at modtage udnævnelsen.


En ansat i told- og skatteforvaltning kan ikke være medlem af eller suppleant i et skatteankenævn. Ingen kan samtidigt være medlem af eller suppleant i et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn, Skatterådet eller Landsskatteretten.


De indstillede personer skal have kendskab til ejendomsvurdering af teoretisk eller praktisk karakter, uden der dog er krav om egentlige teoretiske og praktiske kompetencer vedrørende værdifastsættelse af fast ejendom.

 

Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


 

Medlem:

Stedfortræder:

V (NN)

V (NN)


Retsgrundlag

Skatteforvaltningsloven.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Medlem:

Stedfortræder:

Niels Olesen (V)

Carsten Wulff (V)