Nr.59 - VisitNordsjælland - Repræsentantskabet

Sagsnr.: 17/25365

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 1 medlem til repræsentantskabet for VisitNordsjælland.

 

Der er ikke krav om, at det skal være et byrådsmedlem.

Sagsfremstilling og økonomi

VisitNordsjælland er en forening, hvis formål er at samle og udvikle turismeindustrien i Nordsjælland.

 

Foreningens repræsentantskab sammensættes af 5 personer fra hver af de deltagende kommuner, hvoraf Byrådet vælger 1 medlem. Medlemmet udpeges for valgperioden.

  

Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posten fordelt således:

 

Medlem:

A (NN)

 

Administrationen bemærker, at Fredensborg Kommune ifølge vedtægterne for VisitNordsjælland § 4 skal udpege yderligere 4 medlemmer til repræsentantskabet. Det forudsættes i vedtægterne, at de pågældende medlemmer så vidt muligt repræsenterer det primære turisterhverv og øvrige erhverv i kommunen. Administrationen vil i begyndelsen af det nye år forelægge forslag til udpegningsprocedure for disse medlemmer til politisk beslutning.

Retsgrundlag

VisitNordsjællands vedtægter § 4.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Per Frost Henriksen (A)